English version
Jeffrey Allan Lugowe

Jeffrey Allan Lugowe

Kort om

Jeg har vært ansatt ved universitetet siden 2015 og har jobbet i avdeling SK siden 2018. Stillingen min ligger i team presse og formidling. Mine hovedoppgaver er som følger:
- ansvar for sosiale medier, særlig LinkedIn, Twitter og Facebook
- forskningsformidling, særlig rettet mot internasjonale målgrupper og som programvert for podkasten Viten og snakkis
- koordinering av avdelingens arbeid med alumni

Av utdanning har jeg en bachelor i Slavic Studies fra Brown University og master i Russian, Eastern European og Central Asian Studies fra Harvard University.

Administrative arbeidsområder

Markedsføring   Forskningsformidling   Alumni   Eksterne relasjoner   Samfunnskontakt   Sosiale medier

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Lugowe, Jeffrey Allan; Mamelund, Svenn-Erik; Sattenspiel, Lisa (2022). Part 2: Reflections on a pandemic.
https://vitenogsnakkis.oslomet.no/2022/12/05/part-...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig