English version
Vegar Bjørnshagen

Vegar Bjørnshagen

Kort om

Vegar Bjørnshagen er forsker II ved NOVA, seksjon for helse- og velferdsforskning. Han har doktorgrad (2022) og mastergrad (2015) i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Funksjonshemming   Diskriminering   Sosial ulikhet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bjørnshagen, Vegar (2022). Do Large Employers Discriminate Less? An Exploration of Company Size Variation in Disability Discrimination Based on Data from two Field Experiments. Work and occupations.
https://doi.org/10.1177/07308884221126877

Bjørnshagen, Vegar (2021). The mark of mental health problems. A field experiment on hiring discrimination before and during COVID-19. Social Science and Medicine. Vol. 283.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114181

Bjørnshagen, Vegar ; Ugreninov, Elisabeth (2021). Disability Disadvantage: Experimental Evidence of Hiring Discrimination against Wheelchair Users. 15 s. European Sociological Review. Vol. 37.
https://doi.org/10.1093/esr/jcab004

Bjørnshagen, Vegar ; Østerud, Kaja Larsen (2021). Diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet – funn fra et felteksperiment og oppfølgingsintervjuer. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04

Bjørnshagen, Vegar ; Moseng, Bera Ulstein; Ugreninov, Elisabeth (2020). Who Do You Reach? A Norwegian Pilot Project on HIV Self-Testing that Targeted Men Who Have Sex with Men. 11 s. Aids and Behavior. Vol. 24.
https://doi.org/10.1007/s10461-019-02484-x

Bjørnshagen, Vegar ; Ugreninov, Elisabeth (2020). Labour market inclusion of young people with mental health problems in Norway. Alter - European Journal of Disability Research.
https://doi.org/10.1016/j.alter.2020.06.014

Bjørnshagen, Vegar ; Moseng, Bera Ulstein; Ugreninov, Elisabeth (2019). Who Do You Reach? A Norwegian Pilot Project on HIV Self-Testing that Targeted Men Who Have Sex with Men. Aids and Behavior.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10461

Bera Ulstein, Moseng; Bjørnshagen, Vegar (2017). Are there any differences between different testing sites? A cross-sectional study of a Norwegian low-threshold HIV testing service for men who have sex with men. BMJ Open.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig