English version
Idunn Brekke

Idunn Brekke

Kort om

Idunn Brekke har en master i Sosiologi (2001) og doktorgrad i sosiologi (2008) fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO). Hennes forskningsinteresser er sykefravær, sosial ulikhet, helse, arbeidsmarkedet, funksjonshemming, minoriteter, ungdom og utdanning. Hun underviser i kvantitativ metode på masternivå.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Wondemu, Michael Yisfashewa ; Hermansen, Åsmund ; Joranger, Pål ; Brekke, Idunn (2024). Sickness absence among mothers caring for a child with disability: Examining the impact of mechanical and psychosocial occupational exposures. SSM - Population Health. Vol. 25.
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2024.101610

Brekke, Idunn ; Alecu, Andreea Ioana (2023). The health of mothers caring for a child with a disability: a longitudinal study. 9 s. BMC Women's Health. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12905-023-02798-y

Rasalingam, Anurajee ; Brekke, Idunn ; Stenberg, Una; Haaland-Øverby, Mette ; Helseth, Sølvi (2023). ‘Struggling to participate in everyday life’: emerging adults’ experiences of living with long-term health challenges. BMC Public Health. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12889-023-16291-6

Brekke, Idunn ; Alecu, Andreea Ioana ; Ugreninov, Elisabeth ; Suren, Pål; Evensen, Miriam (2023). Educational achievement among children with a disability: do parental resources compensate for disadvantage?. 9 s. SSM - Population Health. Vol. 23.
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101465

Brekke, Idunn ; Smith, Otto Robert Frans; Skjønsberg, Eia Elena ; Holt, Tonje; Helland, Maren Sand; Aarø, Leif Edvard; Røysamb, Espen; Røsand, Gun-Mette Brandsnes; Torgersen, Leila; Skar, Ane-Marthe Solheim; Aase, Heidi (2022). Effectiveness of the International Child Development Programme: Results from a randomized controlled trial. Child & Family Social Work.
https://doi.org/10.1111/cfs.12973

Wondemu, Michael Yisfashewa ; Joranger, Pål ; Hermansen, Åsmund ; Brekke, Idunn (2022). Impact of child disability on parental employment and labour income: a quasi-experimental study of parents of children with disabilities in Norway. 11 s. BMC Public Health. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12889-022-14195-5

von Simson, Kristine; Brekke, Idunn ; Hardoy, Ines (2021). The Impact of Mental Health Problems in Adolescence on Educational Attainment. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1869077

Madsen, Aleksander Årnes; Brekke, Idunn ; Bringsrud Fekjær, Silje (2021). Women’s Attrition from Male-Dominated Workplaces in Norway: The Importance of Numerical Minority Status, Motherhood and Class. 19 s. Work, Employment and Society.
https://doi.org/10.1177/09500170211004247

Rasalingam, Anurajee ; Brekke, Idunn ; Dahl, Espen ; Helseth, Sølvi (2021). Impact of growing up with somatic long-term health challenges on school completion, NEET status and disability pension: a population-based longitudinal study. BMC Public Health. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12889-021-10538-w

Nystrøm, Vivian; Olsen, Brita Fosser; Brekke, Idunn (2020). Practised sedation in mechanically ventilated patients: A survey of nurses’ perceptions. 7 s. Nordic journal of nursing research. Vol. 40.
https://doi.org/10.1177/2057158519899548

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig