English version
Kaja Larsen Østerud

Kaja Larsen Østerud

Kort om

Kaja Larsen Østerud er forsker II ved NOVA, seksjon for helse- og velferdsforskning. Hun har en master i psykologi fra UiO (2011) ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk fra OsloMet (2022). Hennes forskning handler i hovedsak om funksjonshemmedes vilkår i velferdssamfunnet, særlig i arbeidsliv og oppvekst. Østerud har også en generell interesse for diskriminering og mangfold i arbeidslivet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Diskriminering - arbeidsmarkedet   Velferdstjenester   Funksjonshemmming

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Østerud, Kaja Larsen (2022). Mental illness stigma and employer evaluation in hiring: Stereotypes, discrimination and the role of experience. Sociology of Health and Illness .

Østerud, Kaja Larsen (2022). A balancing act: The employer perspective on disability disclosure in hiring. Journal of Vocational Rehabilitation . Vol. 56.

Østerud, Kaja Larsen; Vedeler, Janikke Solstad (2022). Disability and Regulatory Approaches to Employer Engagement: Cross-National Challenges in Bridging the Gap between Motivation and Hiring Practice. Social Policy and Society .

Østerud, Kaja Larsen (2022). Disability Discrimination: Employer Considerations of Disabled Jobseekers in Light of the Ideal Worker. Work, Employment and Society .

Bjørnshagen, Vegar; Østerud, Kaja Larsen (2021). Diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet – funn fra et felteksperiment og oppfølgingsintervjuer. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 3.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1504-7989-2...

Østerud, Kaja Larsen (2020). Leading the Way? State Employers’ Engagement with a Disability Employment Policy. Nordic Journal of Working Life Studies .
https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/122196

Lone, Jon Anders; Bjørklund, Roald Arild; Østerud, Kaja Brynildsen; Anderssen, Line; Hoff, Thomas; Bjørkli, Cato Alexsander (2014). Assessing knowledge-intensive work environment: General versus situation-specific instruments. European Journal of Work and Organizational Psychology . Vol. 23.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig