English version
Halvard Naterstad Dyb

Halvard Naterstad Dyb

Kort om

Jeg jobber med små og store interne og eksterne kommunikasjonsoppgaver ved NOVA. Det omfatter mediekontakt, Cristin seminarer og konferanser blant annet SAMSVAR-seminarene & Morgenkaffe ved NOVA.

Har fortid som forskerassistent og opplysningsleder ved Norsk gerontologisk institutt (NGI) samt sekretær for "Gjærvollutredningen" NOU: 1992:1 Trygghet - Verdighet - Omsorg.

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Mediekontakt   Strategisk kommunikasjon

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Dyb, Halvard ; Thorsen , Kirsten (1993). "Er det noen som bryr seg?" Uformell omsorg for eldre og offentlig støtte til omsorgsgiverne. 312 s. Norsk gerontologisk institutt.

Dyb, Halvard ; Beverfelt, Eva; Guntvedt, O. H.; Kirschner, Gerd (1991). Alderspensjonist i frivillig tjeneste. 74 s. Norsk gerontologisk institutt (NGI).Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig