English version
Marja Aartsen

Marja Aartsen

Kort om

Marja Aartsen er forsker 1 ved NOVA, seksjon for aldring og boligstudier. Hun har bakgrunn i sosiologi med doktorgrad fra VU Universitetet i Amsterdam. Hennes faglige interesse er i tillegg sosialgerontologi. Marja er særlig opptatt av sosial ekskludering, sosial ulikhet og utvikling av sosial funksjon i andre halvdel av livet. Hun er også interessert i statistiske modelleringer av longitudinelle sammenhenger mellom sosial funksjon og kognitiv/mental funksjon og fysisk helse. Marja er delprosjektleder for to internasjonale forskningsprosjekter med fokus på sosial ekskludering i senlivet: GENPATH og AMASE (som er et rumensk-norsk samarbeid). Videre er hun del av forskerteamet som har ansvar for den norske NorLAG-studien, og hun er redaktør av European Journal of Ageing.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Sosial ulikhet   Livsløp   Metodologi   Sosialt nettverk   Sosial ekskludering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Stegen, Hannelore; Duppen, Daan; Savieri, Perseverence; Stas, Lara; Pan, Honghui; Aartsen, Marja ; Callewaert, Hannelore; Dierckx, Eva; De Donder, Liesbeth (2024). Loneliness prevalence of community-dwelling older adults and the impact of the mode of measurement, data collection, and country: A systematic review and meta-analysis. International Psychogeriatrics.
https://doi.org/10.1017/S1041610224000425

Aartsen, Marja ; Vasile, Marian; Tufa, L.D.; Dumitrescu, Diana; Radogna, Rosa M.; Wörn, Jonathan; Precupetu, Iuliana (2023). Patterns and correlates of old-age social exclusion in the Balkan states. 12 s. European Journal of Ageing. Vol. 20.
https://doi.org/10.1007/s10433-023-00762-1

Kafková, Marcela Petrová; Fučík, Petr; Aartsen, Marja ; Hansen, Thomas; Katz, Ruth; Naim, Sigal; Pavlidis, George; Serrat, Rodrigo; Villar, Feliciano; Vidovicova, L (2023). Is There an Association Between Childhood Conditions and Exclusion from Social Relations in Later Life?. Polish Sociological Review (PSR). Vol. 223.
https://doi.org/10.26412/psr223.05

Vasile, Octavian-Marian; Aartsen, Marja ; PRECUPEȚU, Iuliana; Tufa, Laura; Dumitrescu, Diana; Radogna, Rosa Maria (2023). Association Between Social Isolation and Mental Well-Being in Later Life. What is the Role of Loneliness?. Applied Research in Quality of Life.
https://doi.org/10.1007/s11482-023-10239-z

Pavlidis, George; Motel-Klingebiel, Andreas; Aartsen, Marja (2022). Exclusion from social relations in later life: on the gendered associations of social networks with mental wellbeing. Aging & Mental Health.
https://doi.org/10.1080/13607863.2022.2116397

Orsholits, Dan; Cullati, Stéphane; Ghisletta, Paolo; Aartsen, Marja ; Oris, Michel; Studer, Matthias; Maurer, Jürgen; Perna, Laura; Gouveia, Élvio; Marques, Adilson; Peralta, Miguel; Marconcin, Priscila; Kliegel, Matthias; Ihle, Andreas (2022). How Welfare Regimes Moderate the Associations Between Cognitive Aging, Education, and Occupation. 9 s. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences. Vol. 77.
https://doi.org/10.1093/geronb/gbac013

Le, Giang Huong ; Aartsen, Marja (2022). Understanding volunteering intensity in older volunteers. Ageing & Society.
https://doi.org/10.1017/S0144686X22001106

Veenstra, Marijke ; Aartsen, Marja (2022). Life-course income trajectories of men and women in Norway: Implications for self-rated health in later life. 5 s. European Journal of Public Health. Vol. 32.
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac055

Pavlidis, George; Hansen, Thomas; Motel-Klingebiel, Andreas; Aartsen, Marja (2022). Network and solitude satisfaction as modifiers of disadvantages in the quality of life of older persons who are challenged by exclusion from social relations: a gender stratified analysis. Applied Research in Quality of Life. Vol. 17.
https://doi.org/10.1007/s11482-022-10045-z

Rapoliene, Grazina; Aartsen, Marja (2021). Lonely societies: low trust societies? Further explanations for national variations in loneliness among older Europeans. European Journal of Ageing.
https://doi.org/10.1007/s10433-021-00649-z

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig