English version

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG)

NorLAG er ein longitudinell studie som inneheld data om mellom anna helse, arbeid, livskvalitet, omsorg og familierelasjonar i andre halvdel av livet (40 år+).

NorLAG er ein studie som gir ny kunnskap om aldring og eldre år i Noreg. Så langt er det gjennomført tre rundar med datainnsamling (2002, 2007 og 2017). Studien klargjer sentrale livsområde til personar fødd mellom 1922 og 1966 og dei nære familiemedlemene deira (partnar, foreldre og barn).

Spørjeskjemadata blir kopla til årlege registerdata. Denne kombinasjonen av data gir unike moglegheiter for forskarar frå ulike disiplinar til å studere årsaker og konsekvensar av tidspunkt og rekkjefølgje for overgangar som pregar andre halvdel av livet.

NorLAGs datainnsamlingar har blitt gjennomførte med støtte av Noregs forskingsråd, fire departement (HOD, AID, BLD, KMD), Helsedirektoratet, Husbanken, Statistisk sentralbyrå og NOVA.

NorLAG-data inngår i ACCESS Life Course infrastruktur, finansiert gjennom Nasjonal satsing på forskingsinfrastruktur ved Noregs forskingsråd (prosjektnr. 195403 og 269920).

Aktuelt frå NorLAG

Eldre kvinnelig professor snakker med to elever
Flere trapper ned i jobben før de går av

Stadig færre går fra å være i full jobb én dag til å bli heltidspensjonist den neste. Veien ut av arbeidslivet er i endring, viser en fersk NOVA-rapport.

Eldre far og sønn ser ut over høstgul skog på veranda.
Dette mener forskerne kan skape motsetninger mellom generasjoner

– Ikke fall for fristelsen til å forklare ting med generasjonstilhørighet, advarer forskere ved NOVA. De har funnet at 68-er-generasjonen ofte får urettferdig mye tyn.

Portrettbilder av Katharina Herlofson og Tale Hellevik.
Heving av aldersgrensen i arbeidslivet er en styrking av tilliten til eldre arbeidstakere

Kronikk: Motstanden mot å gi eldre muligheten til å jobbe lenger er stor. Det er det liten grunn til, skriver forskere.

Eldre kvinne sitter alene inne og ser ut av et vindu.
Forsker bekymret for eldre i korona-isolasjon: – Frykter de blir mer ensomme

Heldigvis finnes det noen lyspunkter i forskningen.

Et eldre ektepar på sykkeltur.
Fem myter om alderdommen

Er eldre mer ensomme enn yngre? Blir du lykkeligere i alderdommen hvis du har barn?

Besteforelder og barnebarnet sitt.
Dagens besteforeldre: På en egotripp eller mer engasjerte enn før?

Både småbarnsforeldre og besteforeldre er tydelige på at besteforeldre bør engasjere seg i barnebarnas liv.

Ensom eldre dame sitter på en seng og ser ut av et stort vindu
Ensomhet er ikke bra for helsa

Har omgangskretsen din betydning for hvor god helse du får? En ny studie gir deg svar.