English version
Katharina Herlofson

Katharina Herlofson

Kort om

Katharina Herlofson er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun er sosiolog med utdanning (PhD) fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter studier av forholdet mellom generasjoner i familien, inkludert relasjoner mellom besteforeldre, eldre i arbeidslivet og overganger i senlivet. Herlofson er del av forskergruppen som har ansvaret for Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Livsløp   Eldre   Uformell omsorg   Generasjonsrelasjoner   Besteforeldre

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina; Pedersen, Axel West (2023). Hvordan måle tidspunkt for avgang fra yrkeslivet i Norge? Om ulike definisjoner, metoder og resultater. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 40.

Vangen, Hanna; Herlofson, Katharina (2023). Why care? How filial responsibility norms and relationship quality matter for subsequent provision of care to ageing parents. Ageing & Society .

Herlofson, Katharina; Veenstra, Marijke (2023). Livsløpsoverganger i eldre år. Betydningen av kjønn og sosioøkonomisk status. 15 s. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 26.

Komp-Leukkunen, Kathrin; Poli, Arianna; Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina; Heuer, Annika; Norum, Roger; Solem, Per Erik; Khan, Jawaria; Rantanen, Visa; Motel-Klingebiel, Andreas (2022). Older Workers in Digitalizing Workplaces: A Systematic Literature Review. The journal of aging and social change . Vol. 12.

Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Daatland, Svein Olav (2021). Intergenerational family relationships in Norway. Albert, Isabelle; Emirhafizovic, Mirza; Shpigelman, Carmit-Noa; Trummer, Ursula (Red.). Families and family values in society and culture. kap. 17. s. 309-328. Information Age Publishing.

Vangen, Hanna; Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (2021). Associations between paid and unpaid work among Norwegian seniors: competition, complementarity or continuity?. European Journal of Ageing .

Veenstra, Marijke; Herlofson, Katharina; Aartsen, Marja; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). International Journal of Epidemiology . Vol. 50.
https://hdl.handle.net/11250/3010495

Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina (2020). 67+ and still working. The importance of earlier job situation and retirement plans for extended careers. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research . Vol. 5.

Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale (2019). Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 36.

Herlofson, Katharina; Brandt, Martina (2019). Helping older parents in Europe: the importance of grandparenthood, gender and care regime. European Societies . Vol. 22.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig