English version
Katharina Herlofson

Katharina Herlofson

Kort om

Katharina Herlofson er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun er sosiolog med utdanning (PhD) fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes omfatter studier av forholdet mellom generasjoner i familien, inkludert relasjoner mellom besteforeldre, eldre i arbeidslivet og overganger i senlivet. Herlofson er del av forskergruppen som har ansvaret for Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Livsløp   Eldre   Uformell omsorg   Generasjonsrelasjoner   Besteforeldre

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Strand, Bjørn Heine; Håberg, Asta; Eyjólfsdóttir, Harpa Sif; Kok, Almar; Skirbekk, Vegard Fykse; Huxhold, Oliver; Løset, Gøril Kvamme ; Lennartsson, Carin; Schirmer, Henrik; Herlofson, Katharina ; Veenstra, Marijke (2024). Spousal bereavement and its effects on later life physical and cognitive capability: the Tromsø study. GeroScience.
https://doi.org/10.1007/s11357-024-01150-y

Vangen, Hanna ; Herlofson, Katharina (2023). Why care? How filial responsibility norms and relationship quality matter for subsequent provision of care to ageing parents. Ageing & Society.
https://doi.org/10.1017/S0144686X23000235

Herlofson, Katharina ; Veenstra, Marijke (2023). Livsløpsoverganger i eldre år. Betydningen av kjønn og sosioøkonomisk status. 15 s. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.1.4

Hellevik, Tale ; Herlofson, Katharina ; Pedersen, Axel West (2023). Hvordan måle tidspunkt for avgang fra yrkeslivet i Norge? Om ulike definisjoner, metoder og resultater. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 40.
https://doi.org/10.18261/spa.40.1.3

Solem, Per Erik ; Hauge, Linda; Hellevik, Tale ; Herlofson, Katharina (2023). Older Workers and Work Exit Preferences in a Digitalized Working Life. 16 s. Nordic Journal of Working Life Studies.
https://doi.org/10.18291/njwls.140206

Komp-Leukkunen, Kathrin; Poli, Arianna; Hellevik, Tale ; Herlofson, Katharina ; Heuer, Annika; Norum, Roger; Solem, Per Erik ; Khan, Jawaria; Rantanen, Visa; Motel-Klingebiel, Andreas (2022). Older Workers in Digitalizing Workplaces: A Systematic Literature Review. The journal of aging and social change. Vol. 12.
https://doi.org/10.18848/2576-5310/CGP/v12i02/37-5

Vangen, Hanna ; Hellevik, Tale ; Herlofson, Katharina (2021). Associations between paid and unpaid work among Norwegian seniors: competition, complementarity or continuity?. European Journal of Ageing.
https://doi.org/10.1007/s10433-021-00615-9

Veenstra, Marijke ; Herlofson, Katharina ; Aartsen, Marja ; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale ; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme ; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). 11 s. International Journal of Epidemiology. Vol. 50.
https://doi.org/10.1093/ije/dyaa280

Herlofson, Katharina ; Hellevik, Tale ; Daatland, Svein Olav (2021). Intergenerational family relationships in Norway. Albert, Isabelle; Emirhafizovic, Mirza; Shpigelman, Carmit-Noa; Trummer, Ursula (Red.). Families and family values in society and culture. s. 309-328. Information Age Publishing.

Hellevik, Tale ; Herlofson, Katharina (2020). 67+ and still working. The importance of earlier job situation and retirement plans for extended careers. 13 s. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2020-02-03

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig