English version
Robert Salomon

Robert Salomon

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Salomon, Robert H; Solem, Per Erik (2020). Nordic responses to extending working life. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research . Vol. 5.

Solem, Per Erik; Salomon, Robert H; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2020). Does a raised mandatory retirement age influence managers' attitudes to older workers?. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research . Vol. 5.

Karlsen, Jan Erik; Nielsen, Klaus T.; Salomon, Robert H (2019). Working environment regulation in Norway and Denmark. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. Kapittel 6. s. 115-133. Routledge.

Enehaug, Heidi; Salomon, Robert H (2018). Tiden leger ingen sår – om individuell og organisatorisk konflikteskalering. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. 3. Gyldendal Akademisk.

Heen, Hanne; Salomon, Robert H (2018). Noen oppsummerende refleksjoner. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Kapittel 13. s. 262-266. Gyldendal Akademisk.

Heen, Hanne; Salomon, Robert H (2018). Hvordan moderere konflikter?. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. kapittel12. s. 236-260. Gyldendal Akademisk.

Heen, Hanne; Salomon, Robert H (2018). Varme og kalde konflikter i arbeidslivet. Innledning. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. kapittel 1. s. 15-30. Gyldendal Akademisk.

Heen, Hanne; Salomon, Robert H (2018). Om konflikter og konfliktforløp. Heen, Hanne; Salomon, Robert H (Red.). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. kapittel 2. s. 31-41. Gyldendal Akademisk.

Heen, Hanne; Salomon, Robert H (2018). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. ISBN: 9788205484542. 272 s. Gyldendal Akademisk.

Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm; Salomon, Robert H (2016). Modification of public policies by street-level organisations: An institutional work perspective. Journal of Social Policy . Vol. 45.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig