Tilbake i jobb for langtidsledige seniorer

NAV Bærum har inngått avtale med konsulentselskapet SEMCO om å drifte et program for å få ledige ledere og fagspesialister ut i oppdrag/engasjement eller arbeid. Senter for seniorpolitikk (SSP) ser på dette tiltaket i regi av SEMCO som en spennende nyvinning, og har ytret et ønske/behov for å studere nærmere hvem deltakerne i tiltaket er og hvilke erfaringer de har, samt hvordan det arbeides for å bistå disse tilbake i arbeid eller oppdrag.

AFI har fått i oppdrag å undersøke følgende problemstillinger:

AFI vil samle inn informasjon ved hjelp av kvalitative intervjuer med deltakere og ansatte i programmet, samt med ansatte i NAV.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...