English version
Gøril Kvamme Løset

Gøril Kvamme Løset

Kort om

Gøril Kvamme Løset er forsker II i Seksjon for aldersforskning og boligstudier ved NOVA. Hun har en PhD i psykologi fra Universitetet i Oslo. Helse, helseatferd og livskvalitet over livsløpet er hennes fremste interessefelt. Løset er for tiden involvert i tre prosjekter ved NOVA - Inequalities in Ageing Well and the Significance of Transitions in Later Life (TRILL), ACCESS Life Course Database - Upgrade and Expansion og Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Fagområder

Emner

Aldring   Eldre   Aldring og alkohol   Helseatferd   Sykefravær

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Strand, Bjørn Heine; Håberg, Asta; Eyjólfsdóttir, Harpa Sif; Kok, Almar; Skirbekk, Vegard Fykse; Huxhold, Oliver; Løset, Gøril Kvamme ; Lennartsson, Carin; Schirmer, Henrik; Herlofson, Katharina ; Veenstra, Marijke (2024). Spousal bereavement and its effects on later life physical and cognitive capability: the Tromsø study. GeroScience.
https://doi.org/10.1007/s11357-024-01150-y

Henning, Georg; Løset, Gøril Kvamme ; Huxhold, Oliver (2024). Personality and 10-Year Personality Development Among Norwegians in Midlife—Do Retirement and Job Type Play a Role?. 14 s. Psychology and Aging.
https://doi.org/10.1037/pag0000814

Løset, Gøril Kvamme ; Hellevik, Tale ; von Soest, Tilmann (2022). Basic human values and sick leave: A study combining two-wave survey data with longitudinal register data. 12 s. Scandinavian Journal of Psychology. Vol. 63.
https://doi.org/10.1111/sjop.12855

Løset, Gøril Kvamme ; von Soest, Tilmann (2022). Big five personality traits and physician-certified sickness absence. 14 s. European Journal of Personality. Vol. 37.
https://doi.org/10.1177/08902070211065236

Veenstra, Marijke ; Herlofson, Katharina ; Aartsen, Marja ; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale ; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme ; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). 11 s. International Journal of Epidemiology. Vol. 50.
https://doi.org/10.1093/ije/dyaa280

Veenstra, Marijke ; Løset, Gøril Kvamme ; Daatland, Svein Olav (2021). Socioeconomic Inequalities in Mortality After Age 67: The Contribution of Psychological Factors. Frontiers in Psychology.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.717959

Mastekaasa, Arne ; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale ; Løset, Gøril Kvamme ; Østbakken, Kjersti Misje (2019). Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence?. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/1403494819890783

Løset, Gøril Kvamme ; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale ; Mastekaasa, Arne ; von Soest, Tilmann ; Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. 18 s. PLOS ONE. Vol. 13.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200788

Kunst, Jonas R.; Løset, Gøril Kvamme ; Hosøy, Daniel; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils; Pallesen, Ståle (2014). The relationship between shift work schedules and spillover in a sample of nurses. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). Vol. 20.
https://doi.org/10.1080/10803548.2014.11077030Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig