English version
Jardar Sørvoll

Jardar Sørvoll

Kort om

Jardar Sørvoll er historiker og PhD fra Universitetet i Oslo. Hans faglige interessefelt er boligpolitikk, boligmarked, sosialpolitikk og velferdsstaten i et anvendt, historisk og komparativt perspektiv.

Sørvoll har publisert artikler i tidsskrifter som Housing, Theory and Society og International Journal of Housing Policy, og har professorkompetanse (forsker I) som velferdsforsker.

Sørvoll har arbeidet mye med forskningsspørsmål knyttet til boligpolitikk og boligmarked i Norge, inkludert den kommunale boligsektoren, boliger for eldre og vanskeligstilte på boligmarkedet. Han leder BOVEL senter for bolig- og velferdsforskning, et SVA-senter finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Historie

Emner

Velferdsstat   Boligpolitikk   Boligsosiale tiltak

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sørvoll, Jardar (2023). The great social housing trade-off. ‘Insiders’ and ‘outsiders’ in urban social rental housing in Norway. Housing Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673...

Sørvoll, Jardar (2023). Tenure Security and Positive Freedom in Social Housing. Tenants’ Subjective Experiences in the Ambiguous Case of Oslo. Housing, Theory and Society .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14036...

Sørvoll, Jardar (2021). Husbanken og boligpolitikken 1996-2021. ISBN: 9788202711788. 312 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendammundervisning.no/_husbanken...

Gautun, Heidi; Sørvoll, Jardar (2021). Hjemmetjenester eller institusjonsomsorg? Et forvaltningskommunalt dilemma i norsk eldreomsorg. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 24.

Kohl, Sebastian; Sørvoll, Jardar (2021). Varieties of Social Democracy and Cooperativism: Explaining the Historical Divergence between Housing Regimes in Nordic and German-Speaking Countries. Social Science History . Vol. 45.

Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar; Astrup, Kim (2021). Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet?. Boligsosialt arbeid. Kapittel 4. s. 71-88. Universitetsforlaget.

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo (2021). Boligsosiale virkemidler. En teoretisk veileder. Boligsosialt arbeid. Kapittel 5. s. 89-121. Universitetsforlaget.

Sørvoll, Jardar (2021). Norsk boligpolitikks fortid, nåtid og framtid (1945-2020). På vei mot et nytt systemskifte i boligpolitikken?. Boligsosialt arbeid. Kapittel 10. s. 203-223. Universitetsforlaget.

Solstad, Asgeir; Astrup, Kim; Bliksvær, Trond; Hansen, Inger Lise Skog; Iversen, Marit; Kjellevold, Alice; Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar (2021). Boligsosialt arbeid. ISBN: 97-882-15-04149-0. 232 s. Universitetsforlaget.

Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Magnusson Turner, Lena (2020). Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo. Samfundsøkonomen . Vol. 38.
https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/samf/samfdo...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig