English version
Siri Myrold Osnes

Siri Myrold Osnes

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Ung i Oslo 2021

    Ung i Oslo er Oslo kommune sin ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2021 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – og hvordan unges oppvekstsituasjon har endret seg over tid.

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

  • Ungdata pluss. En longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark

    Ungdata pluss skal kartlegge hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark bruker fritiden sin, og undersøke hvilken betydning dette har for deres livskvalitet og helse, samt for overganger knyttet til utdanning og arbeid og etablering som voksen.

Vitenskapelige publikasjoner

Myrold Osnes, Siri (2022). Bolig som velferdsgode og markedsvare i en storbykontekst – en analyse av boforhold og vanskeligstilthet. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 5.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig