English version
To ungdommer - en korthåret gutt og langhåret jente med briller - gående langs oslokai med vinterjakker og snø i bakgrunnen. Foto: Skjalg B. Vold / Ungdata

Ung i Oslo 2021

Ung i Oslo er Oslo kommune sin ungdataundersøkelse – en unik studie som er blitt gjennomført siden midten av 1990-tallet. Undersøkelsen i 2021 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – og hvordan unges oppvekstsituasjon har endret seg over tid. Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap i en tid der korona-pandemien skaper usikkerhet for mange.

Funn fra undersøkelsen

Se nyhetssakene og publikasjonslenkene på denne siden for å lese mer om funnene fra undersøkelsen.

Hvordan er det å vokse opp i Oslo?

Undersøkelsen Ung i Oslo 2021 er en av de største barne- og ungdomsundersøkelsene som noen gang er gjennomført i Norge. Rundt 60 000 elever fra 5. trinn til Vg3 på videregående fra alle Oslos bydeler inviteres til å være med.

Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden, og er en god mulighet for barn og unge til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å vokse opp i Oslo.

Undersøkelsen vil være spesielt viktig i en tid der korona-pandemien påvirker barn og unges hverdagsliv på måter som vi tidligere ikke har opplevd.

Undersøkelsen vil blant annet gi svar på hvor mange som føler seg ensomme, om trivsel og mistrivsel, om livskvalitet og psykisk helse – og hvor mange som mangler noen å snakke med om vanskelige ting. Dette er unik kunnskap som ikke er lett tilgjengelig på andre måter.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Oslo kommune, som vil bruke resultatene til å gjøre Oslo til en enda bedre by å vokse opp i.

 • Mer om undersøkelsen

  • Spørsmålene handler om barn og unges hverdagsliv. Alle elever får spørsmål om vennskap, familie, skole, nærmiljø, fritidsaktiviteter, mediebruk, mobbing, helse, trivsel og livskvalitet. Også elevenes kjønn, klassetrinn og innvandrerbakgrunn blir kartlagt. Barneskoleelevene får et kortere spørreskjema tilpasset elevenes alder. 
  • Elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring blir i tillegg spurt om hvordan de har hatt det i koronatiden, om framtiden, om vold og seksuell trakassering, om regelbrudd og rusmiddelbruk, bydelstilhørighet samt foreldres utdanning. Elever på videregående får også spørsmål om seksualitet, utdanningsprogram, foreldres situasjon på arbeidsmarkedet, landbakgrunn og bosituasjon.
  • For elever fra 5. til 10. trinn er undersøkelsen helt anonym. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere noen enkeltpersoner gjennom elevenes svar. 
 • Personvern

  • Det er frivillig for elevene å delta, og det er mulig å hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, eventuelt også trekke seg underveis. 
  • Spørreskjemaet på barneskolen og ungdomstrinnet er anonymt. 
  • Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til alle svarene. 
  • Ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes når resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres.
  • Foresatte kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.
  • Foresatte som ønsker å se hele spørreskjemaet kan bestille dette.
  • For andre henvendelser, send e-post til NOVA: ungioslo@oslomet.no

  Særskilt informasjon som gjelder elever på videregående

  • Spørreskjemaet til elevene i videregående inneholder spørsmål om studieretning, landbakgrunn, bosituasjon, skoletilhørighet og foreldres tilknytning til arbeidsmarkedet. Dette er opplysninger som vil kunne være indirekte personidentifiserbare, men det spørres verken om navn, adresse eller andre direkte identifiserbare opplysninger. 
  • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger, vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2025. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
  • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
  • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.
  • Foresatte til elever på videregående som er under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen innen fredag 28. januar 2021.
  • Undersøkelsen på videregående innebærer behandling særlige kategorier av personopplysninger av svært personlig karakter og i stort omfang, er det i henhold til GDPR-regelverket foretatt en personvernkonsekvensutredning (DPIA). Les hele personvernkonsekvensutredningen (pdf)
  • Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no) har godkjent DPIA og Norsk senter for forskningsdata (NSD) har godkjent at behandlingen av personopplysninger kan finne sted (Prosjekttittel: Ungdata 2020-2022, prosjektnummer 821474).
 • Gjennomføring av undersøkelsen

  Undersøkelsen foregår ved at elever svarer på et nettbasert spørreskjema med en lærer eller annen voksen person tilstede i klasserommet. 

  Det er satt av én skoletime til undersøkelsen som gjennomføres før vinterferien på de aller fleste skoler i Oslo. Elevene vil få utlevert en tilfeldig engangskode som brukes for å logge seg inn i undersøkelsen, og som ikke kan knyttes til person.

  Det er frivillig for elevene å delta, og de kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, eventuelt slutte å svare underveis dersom de ønsker det. Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til alle svarene. 

  De første resultatene fra undersøkelsen vil være klar sommeren 2021. 

 • Tidligere Ung i Oslo-undersøkelser og Ungdata

  Er du interessert i å lese mer om de tidligere Ung i Oslo-undersøkelsene? Du finner lenker til rapporter på vår samarbeidspartner KoRus Oslo sin prosjektside for Ung i Oslo/ Ungdata (korusoslo.no).

  Ungdataundersøkelsen til elever på barneskolen er tidligere gjennomført i noen bydeler i 2018 og 2019. 

  Øvrige spørsmål om ungdataundersøkelsene i Norge finner du på nettsiden til Ungdata (ungdata.no).

 • Prosjektleder og kontaktinformasjon

  Ved spørsmål, send gjerne en e-post til prosjektleder Anders Bakken. E-post-adressen til Ung i Oslo 2021 er ungioslo@oslomet.no.

  Laster inn ...
 • Publikasjoner

Aktuelt fra prosjektet

Ung jente med blå hettegenser og ørepropper i bygate med trær
Barn på Oslos vestkant deltar oftest i faste fritidsaktiviteter

Ung i Oslo 2021: Barn i Oslo lever stort sett gode liv i hele byen, men det er store forskjeller mellom bydelene når det gjelder hvor mange som deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Tenksom ung jente med rød genser i bybildet
Oslo-ungdom ble særlig hardt rammet av pandemien

Ung i Oslo: Pandemien har vært mer krevende for unge i Oslo enn for unge i resten av landet.