English version
Hanna Vangen

Hanna Vangen

Kort om

Hanna Vangen er forsker ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier. Hun har en PhD i i sosialt arbeid og sosialpolitikk fra OsloMet - Storbyuniversitetet. Hennes doktorgradsavhandling handlet om betalt og ubetalt arbeid i andre halvdel av livet. Eldreomsorg, pårørendeomsorg og yrkesdeltakelse i eldre år utgjør hennes viktigste forskningsinteresser.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Aldring   Livsløp   Eldreomsorg   Familieomsorg   Yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser   Aldring og velferdsstat   Eldre

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vangen, Hanna ; Herlofson, Katharina (2023). Why care? How filial responsibility norms and relationship quality matter for subsequent provision of care to ageing parents. Ageing & Society.
https://doi.org/10.1017/S0144686X23000235

Vangen, Hanna ; Hellevik, Tale ; Herlofson, Katharina (2021). Associations between paid and unpaid work among Norwegian seniors: competition, complementarity or continuity?. European Journal of Ageing.
https://doi.org/10.1007/s10433-021-00615-9

Veenstra, Marijke ; Herlofson, Katharina ; Aartsen, Marja ; Hansen, Thomas; Hellevik, Tale ; Henriksen, Gry; Løset, Gøril Kvamme ; Vangen, Hanna (2021). Cohort Profile: The Norwegian Life Course, Ageing and Generation Study (NorLAG). 11 s. International Journal of Epidemiology. Vol. 50.
https://doi.org/10.1093/ije/dyaa280

Vangen, Hanna (2020). The Impact of Informal Caregiving on Labour Supply Before and After a Parent’s Death. Journal of Population Ageing.
https://doi.org/10.1007/s12062-020-09279-2Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig