English version
Axel West Pedersen

Axel West Pedersen

Kort om

Axel West Pedersen er professor i en stilling som er delt mellom NOVA og Institutt for sosialfag ved OsloMet. Han er utdannet statsviter ved Universitetet i Aarhus og har doktorgrad fra Europauniversitetet i Firenze (1999). Pedersens forskningsinteresser omfatter historisk-komparative analyser av utviklingen i pensjonssystemet, analyser av velferdsopinion og studier av velferdspolitikkens konsekvenser for inntektsfordeling og fattigdom.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sammenlignende politikk

Emner

Inntektsfordeling   Trygd   Pensjonspolitikk   Velferdsopinion

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Elstad, Jon Ivar ; Heggebø, Kristian ; Pedersen, Axel West (2023). Lønner det seg å jobbe? Inntektsutvikling blant stønadsmottakere som øker sin arbeidsdeltakelse. 15 s. Søkelys på arbeidslivet.
https://doi.org/10.18261/spa.40.2.3

Heggebø, Kristian ; Pedersen, Axel West (2023). The Norwegian Welfare State Adjusting to Crisis: Temporary Changes in Unemployment Benefit Regulations during the COVID-19 Pandemic and their Long-Term Implications. Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir (Red.). Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. s. 48-63. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003347279-5

Hellevik, Tale ; Herlofson, Katharina ; Pedersen, Axel West (2023). Hvordan måle tidspunkt for avgang fra yrkeslivet i Norge? Om ulike definisjoner, metoder og resultater. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 40.
https://doi.org/10.18261/spa.40.1.3

Halvorsen, Elin; Pedersen, Axel West (2022). Bidrar folketrygdens pensjonssystem til inntektsutjevning i et livsløpsperspektiv?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 39.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2022-01-02

Pedersen, Axel West ; Schøyen, Mi Ah (2021). Welfare state redistribution between overlapping generations – normative theories applied to two contemporary debates. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 19-37. Routledge.
https://hdl.handle.net/11250/2825697

Pedersen, Axel West (2021). Approaches to minimum-income protection in old age: comparing the three Scandinavian countries. Aidukaite, Jolanta; Hort, Sven E. O.; Kuhnle, Stein (Red.). Challenges to the Welfare State: Family and Pension Policies in the Baltic and Nordic Countries. s. 181-202. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781839106118.00018

Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik; Pedersen, Axel West (2021). Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 24.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-03-02

Bay, Ann-Helén ; Pedersen, Axel West (2021). The age profile of European welfare states. A source of intergenerational conflict?. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 38-58. Routledge.
https://hdl.handle.net/11250/2825698

Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle); Pedersen, Axel West (2021). Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. Fischer, Georg; Strauss, Robert (Red.). Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. s. 219-246. Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/oso/9780197545706.003.0006

Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West (2020). Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 61.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1504-291X-2020-03-01

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig