English version
Hilde Lorentzen

Hilde Lorentzen

Kort om

Prosjektleder - Universitetskommune

Dr. Polit. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Ledererfaring fra forskningsinstitutter i til sammen 23 år, hvorav 11 år som toppleder
Omstillingskompetanse
Prosjektledelse
Forskningserfaring innen tema som fordelingsrettferdighet, skjønnsutøvelse, fordeling av knappe velferdsgoder

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Langeland, Ove; Bjørnskau, Torkel; Lorentzen, Hilde ; Pedersen, Axel West (1999). Mellom frihet og fellesskap. Det 21 århundres velferdssamfunn. ISBN: 82-10-04318-8. 239 s. Tiden Norsk Forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig