English version
Alida Skiple

Alida Skiple

Kort om

Skiple er forsker II ved NOVA, Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern. Hun har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2020) og en master i kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge (2012). Doktoravhandlingen handlet om forebygging av ekstremnasjonalisme i Sverige og er basert på en etnografisk case-studie. Masteroppgaven handlet om debatten rundt de danske Muhammed-tegningene. Felles for de to temaene er forholdet mellom demokrati, ekstremisme, ytringsfrihet og sosial ulikhet.

Skiple har en særlig interesse for barns rettigheter, unge i risiko for marginalisering og deres erfaring med ulike velferdstjenester. Hun jobber kvalitativt med deltakende observasjon, intervjuer og diskursanalyse, og er opptatt av samskapingsprosesser og anvendt forskning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kulturvitenskap   Religionsvitenskap, religionshistorie   Sosiologi

Emner

Barnevern   Høyreekstremisme   Forebygging   Integrering   Samfunnssikkerhet og krisehåndtering   Beredskap

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skiple, Alida (2020). The Importance of Significant Others in Preventing Extremism: The Philosophy and Practice of the Swedish Tolerance Project. Young - Nordic Journal of Youth Research . Vol. 28.

Skiple, Alida (2018). Youth Delinquency or Everyday Racism? Front-line Professionals’ Perspectives on Preventing Racism and Intolerance in Sweden. Journal for Deradicalization .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig