English version
Alida Skiple

Alida Skiple

Kort om

Skiple er forsker II ved NOVA, Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern. Hun har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2020) og en master i kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge (2012). Doktoravhandlingen handlet om forebygging av ekstremnasjonalisme og er basert på en etnografisk case-studie i en svensk kommune.

Skiple jobber for tiden med barn og unge som mottar barneverntiltak og er opptatt av barns rettigheter, unge i risiko for marginalisering og deres erfaring med ulike velferdstjenester. Hun jobber kvalitativt med deltakende observasjon, intervjuer, diskursanalyse, og samskapningsprosesser.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kulturvitenskap   Religionsvitenskap, religionshistorie   Sosiologi

Emner

Barnevern   Høyreekstremisme   Forebygging   Integrering   Samfunnssikkerhet og krisehåndtering   Beredskap

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Skiple, Alida (2023). Whitewashing white Power: a Rhetorical Political Analysis of the parliamentary ambition of the Nordic Resistance Movement in Sweden. Journal of Political Ideologies.
https://doi.org/10.1080/13569317.2023.2296401

Skiple, Alida (2020). The Importance of Significant Others in Preventing Extremism: The Philosophy and Practice of the Swedish Tolerance Project. Young - Nordic Journal of Youth Research. Vol. 28.
https://doi.org/10.1177/1103308820914828

Skiple, Alida (2018). Youth Delinquency or Everyday Racism? Front-line Professionals’ Perspectives on Preventing Racism and Intolerance in Sweden. Journal for Deradicalization.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig