English version
Ida Marie Hydle

Ida Marie Hydle

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag   Sosialantropologi

Emner

Konfliktløsning   Forsoning   Gjenoppretting   Megling   Ungdomsfengsel

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Henriksen, Jan-Erik; Hydle, Ida Marie (2022). Restoring Justice and Environmental Knowledge in Sámi Reindeer Husbandry?. Pali,, Brunilda; Forsyth, Miranda; Tepper, Felicity (Red.). The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice. 20. s. 505-530. Palgrave Macmillan.

Enell, Sofia; Andersson Vogel, Maria; Henriksen, Ann-Karina Eske; Pösö, Tarja; Honkatukia, Päivi; Mellin-Olsen, Bård; Hydle, Ida Marie (2022). Confinement and restrictive measures against young people in the Nordic countries–a comparative analysis of Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Nordic Journal of Criminology .

Henriksen, Jan-Erik; Hydle, Ida Marie (2021). Refleksjonsverksted som ledelsesverktøy i NAV. Kane, Aina Aune; Spjelkavik, Øystein (Red.). Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV. Kapittel 15. s. 381-402. Orkana Forlag.

Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie (2021). Sámi reindeer herding as resilient way of life. Weaver, Hilary N. (Red.). The Routledge International Handbook of Indigenous Resilience. 17. s. 257-270. Routledge.

Hydle, Ida Marie (2020). Gode leger kjenner seg selv. Tidsskrift for Den norske legeforening . Vol. 140.

Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt (2019). Applying a decolonized understanding in healing processes. Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie (Red.). Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Prosesses. 1. s. 9-27.
https://www.orkana.no/wp-content/uploads/2020/06/r...

Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt (2019). Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Processes. ISBN: 978-82-8104-392-3. 303 s. Orkana Forlag.

Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie (2019). Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Prosesses. ISBN: 978-82-8104-392-3.

Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie (2019). Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry. Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt (Red.). Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding to Social Work and Healing Processes.. 5. Orkana Forlag.

Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt (2019). Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding to Social Work and Healing Processes. ISBN: 978-82-8104-392-3. Orkana Forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig