English version
Elisabeth Gording Stang

Elisabeth Gording Stang

Kort om

Cand jur 1994 Og doktor juris 2007, Institutt for offentlig rett, UiO. Ansatt ved OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) siden 2008. Forskning, undervisning, veiledning og ekstern formidling i Barnerett/barnevern, forvaltningsrett, utlendingsrett og menneskerettigheter. Se publikasjoner og annen formidling i Cristin.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap

Emner

Barnevern   Menneskerettigheter   FNs barnekonvensjon   Familierett   Barnerett   Utlendingsrett   Forvaltningsrett

Vitenskapelige publikasjoner

Stang, Elisabeth Gording ; Lassen, Rikke (2023). Lovkommentar ti barnevernsloven 2021. 109 s. Karnov lovkommentarer.

Stang, Elisabeth Gording ; Sandberg, Kirsten (2023). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. ISBN: 9788215067308. 632 s. Universitetsforlaget.

Stang, Elisabeth Gording (2023). Grunnprinsipper i barnevernet. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. s. 32-44. Universitetsforlaget.

Stang, Elisabeth Gording (2023). Kort om juridisk metode og tolkning av barnevernsloven. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. s. 44-50. Universitetsforlaget.

Stang, Elisabeth Gording (2023). Frivillige hjelpetiltak. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. s. 131-144. Universitetsforlaget.

Stang, Elisabeth Gording (2023). Pålagte hjelpetiltak og andre begrensede tvangstiltak. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. s. 144-161. Universitetsforlaget.

Stang, Elisabeth Gording (2023). Taushetspliktreglene. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. s. 373-384. Universitetsforlaget.

Stang, Elisabeth Gording (2023). Samarbeid mellom barnevern og politi. Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnevernsrett. En fremstilling, analyse og vurdering av barnevernsloven 2021. s. 514-526. Universitetsforlaget.

Stang, Elisabeth Gording ; Lassen, Rikke (2021). Lovkommentar til lov om barneverntjenester. 200 s. Karnov lovkommentarer.

Stang, Elisabeth Gording ; Fauchald, Ole Kristian (2021). Norway: Norwegian Ombudsman for Children. Segger, Marie Claire Cordonier; Szabo, Marcel; Harrington, Alexandra R. (Red.). Intergenerational Justice in Sustainable Development Treaty Implementation. Advancing Future Generations Rights through National Institutions. s. 352-373. Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/9781108768511

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig