English version
Hilde Anette Aamodt

Hilde Anette Aamodt

Kort om

Hilde A. Aamodt er førsteamanuensis i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Hennes forskningsfelt er barnevernets undersøkelser, tiltak i barnevernet, omsorgsovertakelser, samvær mellom barn under offentlig omsorg og deres foreldre, samt barne- og familiesentre.  

Aamodt er en kvalitativ forsker. I sine analyser anvender hun særlig systemteori med forankring i Niklas Luhmann.

Aamodt leder tre forskningsprosjekter; Omsorgsovertakelser fra et foreldreperspektiv. Samvær mellom barn under offentlig omsorg og deres foreldre, samt Barne- og familiesentre – utredning til hjelp for hvem?

I 2018 mottok hun OsloMet sin Arbeidsmiljøpris. I perioden 2019- 2022 har hun vært redaktør for tidsskriftet Fokus på familien.

 Aamodt underviser på bachelor, master og phd-nivå.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Barnevern   Systemteori   Niklas Luhmann

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2024). Konflikt som kommunikasjon. Et eksempel fra barnevernet. Syrstad, Ellen; Flacke, Astrid Kleppe (Red.). Konflikt : forståelse og håndtering i møte med familier. s. 147-156. Fagbokforlaget.

Lie, Iselin Huseby ; Ulvik, Oddbjørg Skjær ; Aamodt, Hilde Anette (2024). Is participation always appropriate? Social workers' perspectives on when to exclude children from conversations about contact visits. Child & Family Social Work.
https://doi.org/10.1111/cfs.13148

Aamodt, Hilde Anette (2024). Relasjonelt arbeid i barneverntjenesten. Om tillit og mistillit. Lindeman, Sari Kaarina; Lorås, Lennart (Red.). Håndbok i relasjonelt arbeid. s. 221-228. Fagbokforlaget.

Hennum, Nicole ; Aamodt, Hilde Anette (2024). Parenting and the State: Constructing Parental Responsibility by Democratic Neoliberal States. Ferreira do Vale, Helder (Red.). Democracy - Paradoxes, Changes and New Perspectives Across the Globe. IntechOpen.
https://doi.org/10.5772/intechopen.1003700

Aamodt, Hilde Anette ; Sommerfeldt, Marianne Buen (2024). Foreldreskap i transformasjon- forventninger til foreldre i vurderinger av samvær. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 42.
https://doi.org/10.23865/barn.v42.5606

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2024). Emosjonell omsorg i sosialfaglig praksis – eksemplifisert gjennom mødres fortellinger om omsorgsovertakelser. Fokus på familien. Vol. 52.
https://doi.org/10.18261/fokus.52.1.3

Aamodt, Hilde Anette (2023). Kritikken av barnevernet: Kan vi forvente en endring av praksis?. Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/njwel.2.2.3

Aamodt, Hilde Anette (2023). Child Welfare Investigations: How Observations Create Practice. Journal of Sociology and Social Work. Vol. 10.

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2023). The practice of zero tolerance: emergency placement by child welfare services in Norway. Critical and Radical Social Work.
https://doi.org/10.1332/204986023X16830337365821

Aamodt, Hilde Anette ; Olkowska, Alicja (2023). "Og husk at vi ikke har mistet omsorgen for våre barn. Den er blitt tatt fra oss" - Om hvordan foreldre som har blitt fratatt omsorgen inkluderes og ekskluderes i samfunnet. 32 s. Dansk Sociologi. Vol. 1/23.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig