English version
Marianne Buen Sommerfeldt

Marianne Buen Sommerfeldt

Kort om

Marianne Buen Sommerfeldt er førsteamanuensis og tilhører faggruppa Tjenesteorganisering og innovasjon i sosialt arbeid og barnevern.

Sommerfeldt ble utdannet barnevernpedagog ved daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2001 og jobbet i årene etter dette som miljøterapeut på 3 ulike barneverninstitusjoner og som saksbehandler og fagkonsulent i barneverntjenesten.

Som førsteamanuensis i utdanningene på institutt for sosialfag er hun primært engasjert i undervisning på bachelor- og masternivå relatert til barnevernfaglig og sosialt arbeid i barneverntjenesten og ved barneverninstitusjoner, samt ferdighetstrening, praksis m.m.

I doktorgradsprosjektet studerte hun handlingsrommet for relasjoner mellom ungdom og ansatte ved barneverninstitusjoner. Se også: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/barnevern-ungdom-hjem

Som forsker er Sommerfeldt en del av prosjektet «Beslutninger om samvær og kontakt mellom foreldre og barn under offentlig omsorg»: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/beslutninger-samvar-offentlig-omsorg, samt Barne- og familiesentre - utredning til hjelp for hvem? 

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aamodt, Hilde Anette ; Sommerfeldt, Marianne Buen (2024). Foreldreskap i transformasjon- forventninger til foreldre i vurderinger av samvær. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 42.
https://doi.org/10.23865/barn.v42.5606

Aamodt, Hilde Anette ; Sommerfeldt, Marianne Buen (2022). Hvordan besluttes samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg?. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 99.
https://doi.org/10.18261/tnb.99.2-3.2

Sommerfeldt, Marianne Buen (2022). “Sometimes I feel at home” Adolescents’ narratives of everyday life in residential care. 12 s. Journal of Children's Services.
https://doi.org/10.1108/JCS-12-2020-0086

Sommerfeldt, Marianne Buen (2020). Sosialt arbeid med ungdom på barneverninstitusjoner – en analyse av ansattes refleksjoner. Fontene forskning. Vol. 13.

Sommerfeldt, Marianne Buen (2019). Relasjoner mellom barn og voksne på barneverninstitusjoner i Norge Vår tids forståelser sett i et historisk perspektiv. 17 s. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 96.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2019-03-04

Sommerfeldt, Marianne Buen ; Øverlien, Carolina (2016). Barnevernstjenestens møte med barn og unge som opplever vold i hjemmet. Øverlien, Carolina; Hauge, Mona-Iren; Schultz, Jon-Håkon (Red.). Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. s. 183-199. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig