English version
Tonje Steen

Tonje Steen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Stang, Edda ; Steen, Tonje (2023). Digital storytelling in a digital environment: a case study for social work education. 18 s. Social Work Education.
https://doi.org/10.1080/02615479.2023.2275664Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig