English version
Jan Storø

Jan Storø

Kort om

Jeg arbeider på bachelorutdanningen til Barnevernpedagog, og på masterutdanningen i sosialfag.

Mine viktigste faglige temaer er sosialpedagogikk, ettervern for unge med barnevernbakgrunn, barneverninstitusjon, vitenskapsteori og fagskriving.

Bøker som ikke kommer fram i oversikten nedenfor:

- Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet (2012) Universitetsforlaget

- Miljøarbeid i barnevernet. Systematikk og refleksjon. (2010) Universitetsforlaget - skrevet sammen med Erik Grønvold

- Sosialpedagogisk praksis. Det handler om hva du gjør (2008) Universitetforlaget

Jeg er også filmanmelder i Khrono (khrono.no)

Vitenskapelige publikasjoner

Storø, Jan (2021). Leaving care in Norway in a historic and current perspective: As a function of the Nordic welfare model. Child & Family Social Work .

Storø, Jan; Van Breda, Adrian; Incarnato, Mariana; Stohler, Renate; Gilligan, Robbie; Munro, Emily R.; Refaeli, Tehila; Roxana, Anghel; Harder, Annemik; Mann-Feder, Varda (2020). Extended care: Global dialogue on policy, practice and research. Children and Youth Services Review .

Storø, Jan; Sjöblom, Yvonne; Höjer, Ingrid (2019). A comparison of state support for young people leaving care in Norway and Sweden: Differences within comparable welfare systems. Child & Family Social Work . Vol. 24.

Fuglestad, Svein; Grønning, Elisabeth; Storø, Jan (2019). Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen – i et nytteperspektiv. Tidsskriftet Norges Barnevern .

Storø, Jan (2018). To manage on one’s own after leaving care? A discussion of the concepts independence versus interdependence. Nordic Social Work Research .
https://www.tandfonline.com/eprint/rEGZWxyuPkfpApE...

Storø, Jan; Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette (2017). Hva muliggjør godt institusjonsarbeid?. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Storø, Jan (2016). Which transition concept is useful for describing the process of young people leaving state care? A reflection on research and language. European Journal of Social Work . Vol. 20.

Storø, Jan (2016). Omsorg i barnevernet. Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina; Thagaard, Tove (Red.). Omsorgsarbeidets sosiologi. Kapittel 7. s. 161-186. Fagbokforlaget.

Storø, Jan; Fuglestad, Svein; Grønning, Elisabeth (2015). Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen. Bjørknes, Linda Elisabeth; Kruse, Erik Lindbæk; Hagstrøm, Elisabeth; Karseth, Inger (Red.). Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger. Kapittel 3. s. 32-52.

Storø, Jan (2015). From Superintendence to Transition and Self-determination. Historic View on Policies and Practice towards Norwegian Care-leavers. Practice . Vol. 27.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig