English version
Kari Sjøhelle Jevne

Kari Sjøhelle Jevne

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Sosialt arbeid

Emner

Barnevern   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Institusjonsbehandling, barn og ungdom   Foreldreskap   Foreldretvister foreldrekonflikter   Barnevernsforskning   Tverrfaglig undervisning

Forskningsprosjekter

  • Barn i enetiltak og rustiltak i barnevernet

    Studien skal undersøke hvordan enetiltak og rustiltak fungerer for ungdom, hvilket tilbud som gis i tiltakene, om tiltakene er forsvarlige, og om de unges rettsikkerhet blir ivaretatt.

Vitenskapelige publikasjoner

Eikrem, Trine Charlotte; Jevne, Kari Sjøhelle (2022). I do it for the children, and it's not a walk in the park: Parents' stories about how to maintain cooperative co-parenting during the divorce process. Child & Family Social Work . Vol. 27.
http://hdl.handle.net/10852/99877

Jevne, Kari Sjøhelle; Ulleberg, Inger; Øien, Ingvil (2021). Why and how? Case-based teaching in interprofessional and interdisciplinary education. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Olkowska, Alicja; Pacuka, Amela; Jevne, Kari Sjøhelle (2020). «Å gå i spagaten». Familieveilederes erfaringer og utfordringer i arbeid med foreldrekonflikter i barnevernstjenesten. Fokus på familien . Vol. 48.

Jevne, Kari Sjøhelle (2017). Negotiating client positions: parents with custodial disagreements talking about their experiences with child welfare workers. Nordic Social Work Research .

Jevne, Kari Sjøhelle; Andenæs, Agnes (2017). Parents in high-conflict custodial cases: negotiating shared care across households. Child & Family Social Work . Vol. 22.

Jevne, Kari Sjøhelle; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2012). Grensearbeid: Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker. Fontene forskning .
http://hdl.handle.net/10642/1410Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig