English version
Ragnhild Fugletveit

Ragnhild Fugletveit

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosialt arbeid   Sosiologi

Emner

Digitalisering   Arbeidsliv og Rus   Arbeidslinja   Arbeidsinkludering   Barnevern

Vitenskapelige publikasjoner

Fugletveit, Ragnhild ; Lofthus, Ann-Mari (2021). From the desk to the cyborg’s faceless interaction in The Norwegian Labour and Welfare Administration. 15 s. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2021-02-01

Fugletveit, Ragnhild (2021). «… det vanskeligste er jo å finne noe fornuftig å gjøre». - Om betydningen av arbeid og aktivitet for mennesker med ROP-utfordringer. Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann (Red.). Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. s. 235-257. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.140

Fugletveit, Ragnhild ; Lofthus, Ann-Mari (2020). Digitalisering av tjenester - sårbare brukeres erfaringer. Bergum, Svein (Red.). Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler: Sluttrapport fra et NAV FoU-prosjekt 2017-2020. Høgskolen i Innlandet.

Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild ; Arvesen, Petter (2019). Arbeid som recovery-strategi :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 16.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2019-02-03

Brottveit, Gudrun; Fugletveit, Ragnhild (2018). "Å møtes som mennesker og medmennesker". Olsen, Bennedichte C. R.; Skotte, Pernille Stornæss; Farstad, Gunhild Regland (Red.). Sosiologi i sosialfagene. s. 207-219. Universitetsforlaget.

Pettersen, Kaare Torgny; Fugletveit, Ragnhild (2015). "Should we talk about it?": A study of the experiences business leaders have of employing people with mental health problems. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation. Vol. 52.
https://doi.org/10.3233/WOR-152125

Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild ; Arvesen, Petter (2015). What Works? Flexibility as a Work - Participation Strategy for People with Addiction and Mental Health Problems. Nordic Journal of Social Research. Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/njsr.2086

Fugletveit, Ragnhild (2014). "...Jeg hadde ingenting...". Skærbæk, Eva; Nissen, Morten (Red.). Psykososialt Arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap. s. 134-150. Gyldendal Akademisk.

Fugletveit, Ragnhild ; Hansen, Gunnar Vold (2013). Fleksibilitet gir brukertilpasset tjenester. 9 s. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 10.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig