English version
Cecilie Elisabeth Basberg Neumann

Cecilie Elisabeth Basberg Neumann

Forskningsprosjekter

  • Barn i enetiltak og rustiltak i barnevernet

    Studien skal undersøke hvordan enetiltak og rustiltak fungerer for ungdom, hvilket tilbud som gis i tiltakene, om tiltakene er forsvarlige, og om de unges rettsikkerhet blir ivaretatt.

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Helle Cathrine; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2023). Logistics of care: Trust-reform and self-managing teams in municipal home care services. 16 s. Journal of Social Policy .

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2022). Labour, Work, and Motherhood. Ween, Gro Birgit; Lundblad, Michael (Red.). Control: Attempting to Tame the World. Pax Forlag.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2022). Child Protection Workers Follow-up with Children in Foster Care and Emergency Units/Homes. Professional Practice in Child Protection and the Child's Right to Participate. 5. Routledge.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2021). Kjærlighet på bestilling - om staten, barnevernsarbeidere og følelser. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 98.

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2021). Skjønnsutøvelse, makt og omsorg. Snertingdal, Mette Irmgard; Nymo, Kirsti (Red.). Jeg skal bli fengselsbetjent. Fagbokforlaget.

Sudland, Cecilie; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2021). «For det er jo alvorlige saker» – barnevernets møte med fastlåste foreldrekonflikter. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 98.

Haugevik, Kristin M.; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2021). Reputation crisis management and the state: Theorising containment as diplomatic mode. 22 s. European Journal of International Relations .
https://hdl.handle.net/11250/2740432

Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Snertingdal, Mette Irmgard (2020). Kvinnelige fanger: marginalisering, agentskap og ansvar. Dullum, Jane Vibeke; Andenæs, Kristian; Renland, Astrid (Red.). En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. Kapittel. s. 179-195. Pax Forlag.

Sudland, Cecilie; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2020). Should we take their children? Caseworkers’ negotiations of ‘good enough’ care for children living with high-conflict parents. 13 s. European Journal of Social Work .

Haugevik, Kristin M.; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2020). Staten, barnevernet og utenrikspolitikken. Fra indre anliggende til internasjonal konfliktsone. Nytt Norsk Tidsskrift . Vol. 37.
https://hdl.handle.net/11250/2680021

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig