English version
Cathrine Egeland

Cathrine Egeland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofi

Emner

Vitenskapsteori   Feministisk teori   Arbeidslivsforskning   Akademia   Likestilling   Kjønn og kjønnsforskning   Interseksjonalitet   Arbeidstid   Heltid/ Deltid   Organisasjonskultur

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Egeland, Cathrine; Vabø, Agnete (2022). Kjønnsbalanse og samarbeid i globaliserte forskergrupper En studie av forskningspraksiser i klimaforskningen. Aarseth, Helene; Owesen, Ingeborg Winderen (Red.). Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?. Fagbokforlaget.
https://doi.org/10.55669/oa1608

Egeland, Cathrine; Ingelsrud, Mari Holm; Pedersen, Eirin (2022). Fremmedgjort på hjemmekontor?. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/nost.6.5.4

Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (2021). Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04...

Løberg, Ida Bring; Egeland, Cathrine (2021). ‘You get a completely different feeling’ – an empirical exploration of emotions and their functions in digital frontline work. 13 s. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.2016650

Breit, Eric Martin Alexander; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring; Røhnebæk, Maria (2020). Digital coping: How frontline workers cope with digital service encounters. 15 s. Social Policy & Administration.
https://doi.org/10.1111/spol.12664

Egeland, Cathrine; Forsberg, Ellen-Marie; Maximova-Mentzoni, Tatiana (2019). RRI: implementation as learning. Journal of Responsible Innovation. Vol. 6.
https://doi.org/10.1080/23299460.2019.1603570

Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine (2019). National diversity in Academia: What is the problem represented to be?. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 9.
https://doi.org/10.18291/njwls.v9i3.116054

Breit, Eric; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring (2019). Cyborg bureaucracy: Frontline work in digitalized labor and welfare services. Pedersen, John S.; Wilkinson, Adrian (Red.). Big Data: Promise, Application and Pitfalls . Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/10.4337/9781788112352.00012

Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde (2018). Regelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2018-04-02

Egeland, Cathrine; Tømte, Cathrine Edelhard (2016). Kjønnsubalanse blant historikere - bare et spørsmål om tid?. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 39.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2016-01-03

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig