English version
Cathrine Egeland

Cathrine Egeland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofi

Emner

Vitenskapsteori   Feministisk teori   Arbeidslivsforskning   Akademia   Likestilling   Kjønn og kjønnsforskning   Interseksjonalitet   Arbeidstid   Heltid/ Deltid   Organisasjonskultur

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Egeland, Cathrine; Vabø, Agnete (2022). Kjønnsbalanse og samarbeid i globaliserte forskergrupper En studie av forskningspraksiser i klimaforskningen. Aarseth, Helene; Owesen, Ingeborg Winderen (Red.). Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?. Kapittel 11. Fagbokforlaget.
https://hdl.handle.net/11250/3036325

Egeland, Cathrine; Ingelsrud, Mari Holm; Pedersen, Eirin (2022). Fremmedgjort på hjemmekontor?. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 6.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nost.6.5.4

Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (2021). Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 38.

Løberg, Ida Bring; Egeland, Cathrine (2021). ‘You get a completely different feeling’ – an empirical exploration of emotions and their functions in digital frontline work. European Journal of Social Work .

Breit, Eric Martin Alexander; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring; Røhnebæk, Maria (2020). Digital coping: How frontline workers cope with digital service encounters. Social Policy & Administration .

Breit, Eric; Egeland, Cathrine; Løberg, Ida Bring (2019). Cyborg bureaucracy: Frontline work in digitalized labor and welfare services. Pedersen, John S.; Wilkinson, Adrian (Red.). Big Data: Promise, Application and Pitfalls. Kapittel 8. Edward Elgar Publishing.

Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine (2019). National diversity in Academia: What is the problem represented to be?. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 9.

Egeland, Cathrine; Forsberg, Ellen-Marie; Maximova-Mentzoni, Tatiana (2019). RRI: implementation as learning. Journal of Responsible Innovation . Vol. 6.

Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde (2018). Regelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine (2016). Interventionism as a union strategy? The strategies of the Norwegian Nurses Organisation in relation to temporary agency work. Transfer - European Review of Labour and Research . Vol. 22.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig