English version

RRI Practice

Dette EU-prosjektet skal se nærmere på hvordan forskning og innovasjon må utvikles med og for resten av samfunnet. Fagfeltet "ansvarlig forskning og innovasjon" (Responsible Research and Innovation, forkortet RRI) blir stadig viktigere, og forskningsprosjektet RRI Practice dreier seg om hvordan RRI-begrepet faktisk settes ut i praksis i institusjoner som forsker og finansierer forskning.

Prosjektmedlemmer

 • Prosjektdeltakere fra AFI

  Laster inn ...
 • Konsortium

  • Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT)
  • The University of Exeter
  • Commissariat a l energie atomique et aux energies alternatives (CEA)
  • Univerista degli studi di Padova (UNIPD)
  • Applied Research and Communications Fund (ARC Fund)
  • Stichting Katholieke Universitet  (RUN)
  • Wageningen University (WU)
  • Chinese Academy of Science and Technology for development (CASTED)
  • Research and information system for developing countries (RIS)
  • Arizona Board of Regents (ASU ABOR)
  • Fundacao de Desenvolvvimento da Unicamp (FUNCAMP)
  • The University of Queensland (UQ)