English version
Lisebet Skeie Skarpaas

Lisebet Skeie Skarpaas

Kort om

Avdelingsleder for ergoterapi og førsteamanuensis ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Forskningsfokus på intervensjonsforskning og tilbakeføringsprosesser (RTW) for sykmeldte arbeidstakere, med særlig vekt på koordinering mellom ulike aktører. Interessert i forskningsformidling, implementeringsforskning og kunnskapstranslasjon. Utdannet ergoterapeut. Underviser innen arbeidshelse, kunnskapstranslasjon og digital historiefortelling. Redaktør for SoMe på https://uni.oslomet.no/ergoterapi/

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Forskningsformidling   Ergoterapi   Arbeidsrettet rehabilitering   Arbeidshelse   Kunnskapstranslasjon

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Asbjørnslett, Mona; Berg, Simon Reidar; Einarsdottir, Védis; Skarpaas, Lisebet Skeie (2023). Stranded in the living room: A narrative study of occupational disruption and imbalance as experienced by two Norwegian students during the COVID-19 pandemic lockdown. Journal of Occupational Science (JOS) . Vol. 30.

Sevic, Aleksandra; Soleiman Pour Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Strømstad, Kine; Skarpaas, Lisebet Skeie; Storm, Marianne; Brønnick, Kolbjørn Kallesten (2023). Effectiveness of eHealth interventions targeting employee health behaviors : systematic review. Journal of Medical Internet Research . Vol. 25.
http://dx.doi.org/10.2196/38307

Strømstad, Kine; Skarpaas, Lisebet Skeie; Wik, Sigrid Elise; Haslerud, Sturla Inge; Aas, Randi Wågø (2022). What do employees on long-term sick leave experience, as barriers for returning to work?. European Journal of Public Health . Vol. 32.

Thørrisen, Mikkel Magnus; Skogen, Jens Christoffer; Bonsaksen, Tore; Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø (2022). Are workplace factors associated with employee alcohol use? The WIRUS cross-sectional study. 14 s. BMJ Open . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/3029824

Thørrisen, Mikkel Magnus; Bonsaksen, Tore; Skogen, Jens Christoffer; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sevic, Aleksandra; Mechelen, Willem van; Aas, Randi Wågø (2021). Willingness to participate in alcohol prevention interventions targeting risky drinking employees. The WIRUS project. 11 s. Frontiers in Public Health . Vol. 9.
https://hdl.handle.net/11250/2762612

Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise Aasen; Småstuen, Milada Cvancarova; Shaw, William S.; Aas, Randi Wågø (2019). Horizontal return to work coordination was more common in RTW programs than the recommended vertical coordination. The Rapid-RTW cohort study. 12 s. BMC Health Services Research . Vol. 19.
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/article...

Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise Aasen; Småstuen, Milada Cvancarova; Shaw, William S.; Aas, Randi Wågø (2019). The association between having a coordinator and return to work: the rapid-return-to-work cohort study. 8 s. BMJ Open . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10852/67554

Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise; Brouwers, Evelien P. M.; Skarpaas, Lisebet Skeie (2017). Who among patients with acquired brain injury returned to work after occupational rehabilitation? The rapid-return-to-work-cohort-study. Disability and Rehabilitation . Vol. 40.

Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø (2017). Who initiates and organizes situations for work-related alcohol use? The WIRUS-culture study. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/11250/2482015

Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik; Ramvi, Ellen; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø (2017). Eksperters synspunkter på tilbudet til sykmeldte i Norge. Første runde av en delphi-studie. Ergoterapeuten . Vol. 60.
https://www.ergoterapeuten.no/Admin/Public/DWSDown...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig