English version
Lisebet Skeie Skarpaas

Lisebet Skeie Skarpaas

Kort om

Avdelingsleder for ergoterapi og førsteamanuensis ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Forskningsfokus på intervensjonsforskning og tilbakeføringsprosesser (RTW) for sykmeldte arbeidstakere, med særlig vekt på koordinering mellom ulike aktører. Interessert i forskningsformidling, implementeringsforskning og kunnskapstranslasjon. Utdannet ergoterapeut. Underviser innen arbeidshelse, kunnskapstranslasjon og digital historiefortelling. Redaktør for SoMe på https://uni.oslomet.no/ergoterapi/

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emner

Forskningsformidling   Ergoterapi   Arbeidsrettet rehabilitering   Arbeidshelse   Kunnskapstranslasjon

Administrative arbeidsområder

Markedsføring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Strømstad, Kine; Skarpaas, Lisebet Skeie; Wik, Sigrid Elise; Haslerud, Sturla Inge; Aas, Randi Wågø (2022). What do employees on long-term sick leave experience, as barriers for returning to work?. European Journal of Public Health . Vol. 32.

Thørrisen, Mikkel Magnus; Skogen, Jens Christoffer; Bonsaksen, Tore; Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø (2022). Are workplace factors associated with employee alcohol use? The WIRUS cross-sectional study. 14 s. BMJ Open . Vol. 12.
https://hdl.handle.net/11250/3029824

Thørrisen, Mikkel Magnus; Bonsaksen, Tore; Skogen, Jens Christoffer; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sevic, Aleksandra; Mechelen, Willem van; Aas, Randi Wågø (2021). Willingness to participate in alcohol prevention interventions targeting risky drinking employees. The WIRUS project. 11 s. Frontiers in Public Health . Vol. 9.
https://hdl.handle.net/11250/2762612

Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise Aasen; Småstuen, Milada Cvancarova; Shaw, William S.; Aas, Randi Wågø (2019). Horizontal return to work coordination was more common in RTW programs than the recommended vertical coordination. The Rapid-RTW cohort study. 12 s. BMC Health Services Research . Vol. 19.
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/article...

Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise Aasen; Småstuen, Milada Cvancarova; Shaw, William S.; Aas, Randi Wågø (2019). The association between having a coordinator and return to work: the rapid-return-to-work cohort study. 8 s. BMJ Open . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10852/67554

Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise; Brouwers, Evelien P. M.; Skarpaas, Lisebet Skeie (2017). Who among patients with acquired brain injury returned to work after occupational rehabilitation? The rapid-return-to-work-cohort-study. Disability and Rehabilitation . Vol. 40.

Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø (2017). Who initiates and organizes situations for work-related alcohol use? The WIRUS-culture study. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 45.
http://hdl.handle.net/11250/2482015

Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik; Ramvi, Ellen; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø (2017). Eksperters synspunkter på tilbudet til sykmeldte i Norge. Første runde av en delphi-studie. Ergoterapeuten . Vol. 60.
https://www.ergoterapeuten.no/Admin/Public/DWSDown...

Haveraaen, Lise; Brouwers, Evelien P. M.; Sveen, Unni; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø (2017). The First Six Years of Building and Implementing a Return-to-Work Service for Patients with Acquired Brain Injury. The Rapid-Return-to-Work-Cohort-Study. Journal of occupational rehabilitation .
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28144771

Haveraaen, Lise; Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø (2017). Job demands and decision control predicted return to work: the rapid-RTW cohort study. 8 s. BMC Public Health . Vol. 17.
http://presenter.no/forskning/hoye-krav-lite-kontr...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig