English version
Sigrid Elise Wik

Sigrid Elise Wik

Vitenskapelige publikasjoner

Strømstad, Kine; Skarpaas, Lisebet Skeie ; Wik, Sigrid Elise ; Haslerud, Sturla Inge; Aas, Randi Wågø (2022). What do employees on long-term sick leave experience, as barriers for returning to work?. 1 s. European Journal of Public Health. Vol. 32.
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac129.316

Wik, Sigrid Elise (2019). Unge med funksjonsnedsettelser i lange forløp på NAV. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 36.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-04-02

Wik, Sigrid Elise ; Tøssebro, Jan (2017). Når politikken treffer bakken : Arbeidsavklaring og oppfølging av unge funksjonshemmede i Nav. Fontene forskning.
https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/N%C3%A5r-p

Wik , Sigrid Elise ; Tøssebro, Jan (2014). Motivation for work among non-working disabled people in Norway in a life course perspective. Alter - European Journal of Disability Research. Vol. 8.
https://doi.org/10.1016/j.alter.2013.11.002Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig