English version
Randi Wågø Aas

Randi Wågø Aas

Kort om

Professor på OsloMet og ved Universitet i Stavanger. Grunnlegger av Sense of Science, som tilbyr oversatt og tilpasset forskning for å styrke kunnskapsbaserte beslutninger i samfunnet.

Forskningstemaer: Folkehelse, arbeidshelse, retur til arbeid, aktivitet og deltagelse som behandling, helse, funksjon og arbeidsevne. Livstilsendringer. Helsekompetanse.

Metodisk kompetanse: Kunnskapstranslasjon og implementering. Tjenesteinnovasjon og utvikling av nye intervensjoner, instrumenter og verktøy. E-helse. Kvalitativ og kvantitativ intervensjonsforskning.

Fagområder

Emner

Inkluderende arbeidsliv   Sykefravær   Arbeidsrettet rehabilitering   Kunnskapstranslasjon   Arbeidsplassintervensjoner   Implementeringsforskning   WDPI

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Strømstad, Kine; Skarpaas, Lisebet Skeie ; Haslerud, Sturla Inge; Alve, Yeasir A.; Sandqvist, Jan; Aas, Randi Wågø (2024). Exploring return to work barriers through the lens of model of human occupation. The NOW WHAT project. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Vol. 31.
https://doi.org/10.1080/11038128.2023.2297732

Søfteland, Marta Olsen; Thørrisen, Mikkel Magnus ; Aas, Randi Wågø (2024). Helseskaping og helserisiko i skulekvardagen. Erfarte paradoks om ungdomsskuleelevars helse og skulehelsetenestas rolle blant elevar, lærarar og skuleleiing. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 20.
https://doi.org/10.7557/14.6821

Torland, Emilie Aas; Karlstad, Cecilie; Thørrisen, Mikkel Magnus ; Bonsaksen, Tore ; Haslerud, Sturla Inge; Aas, Randi Wågø (2024). School characteristics and pupils' thoughts of leaving upper secondary school: The INSchool project. 7 s. Frontiers in Psychology. Vol. 15.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1270139

Aas, Randi Wågø (2023). Deltagelse differensiert - Hva, hvordan, for hvem og hvorfor?. Storm, Marianne; Willumsen, Anna Elisabeth (Red.). Deltakelse : et helsefremmende perspektiv. s. 7-14. Fagbokforlaget.

Strømstad, Kine; Skarpaas, Lisebet Skeie ; Wik, Sigrid Elise ; Haslerud, Sturla Inge; Aas, Randi Wågø (2022). What do employees on long-term sick leave experience, as barriers for returning to work?. 1 s. European Journal of Public Health. Vol. 32.
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac129.316

Soleiman Pour Hashemi, Neda; Skogen, Jens Christoffer; Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus ; Rimstad, Silje Lill; Sagvaag, Hildegunn; Riper, Heleen; Aas, Randi Wågø (2022). A systematic review and meta-analysis uncovering the relationship between alcohol consumption and sickness absence. When type of design, data, and sickness absence make a difference. PLOS ONE. Vol. 17.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262458

Thørrisen, Mikkel Magnus ; Skogen, Jens Christoffer; Bonsaksen, Tore ; Skarpaas, Lisebet Skeie ; Aas, Randi Wågø (2022). Are workplace factors associated with employee alcohol use? The WIRUS cross-sectional study. 14 s. BMJ Open. Vol. 12.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-064352

Thørrisen, Mikkel Magnus ; Sadeghi, Talieh ; Bonsaksen, Tore ; Graham, Ian D.; Aas, Randi Wågø (2022). Working with alcohol prevention in occupational health services: “knowing how” is more important than “knowing that” – the WIRUS OHS study. 12 s. Addiction science & clinical practice. Vol. 17.
https://doi.org/10.1186/s13722-022-00335-0

Soleiman Pour Hashemi, Neda; Dalen, Ingvild; Skogen, Jens Christoffer; Sagvaag, Hildegunn; Gimeno Ruiz de Porras, David; Aas, Randi Wågø (2022). Do Differences in Drinking Attitudes and Alcohol-Related Problems Explain Differences in Sick Leave? A Multilevel Analysis of 95 Work Units Within 14 Companies From the WIRUS Study. 11 s. Frontiers in Public Health. Vol. 10.
https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.817726

Bonsaksen, Tore ; Thørrisen, Mikkel Magnus ; Hashemi, Neda; de Porras, David Gimeno Ruiz; Aas, Randi Wågø (2022). Do health professionals’ attitudes towards alcohol use matter for alcohol prevention efforts? Results from the WIRUS-OHS study. BMC Health Services Research. Vol. 22.
https://doi.org/10.1186/s12913-022-08400-9

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig