English version
Ingvild Kjeken

Ingvild Kjeken

Kort om

Ingvild Kjeken er professor i ergoterapi ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi på OsloMet, seniorforsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering ved Diakonhjemmet Sykehus, og leder arbeidspakken «Empowering the individual» i det nyopprettede REMEDY-senteret, som er et forskningssenter for klinisk behandling av revmatiske sykdommer.
Hun har lang erfaring med forskning innen revmatologi, ergoterapi og rehabilitering, inkludert gjennomføring av systematiske kunnskapsoppsummeringer og randomiserte kontrollerte studier, og også innen kvalitativ forskning. Hun har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk, og lang erfaring som veileder av master-, PhD- og post doc kandidater.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sand-Svartrud, Anne-Lene; Berdal, Gunnhild; Aanerud, Gerd Jenny; Azimi, Maryam; Bjørnerud, Anne Merete; Dager, Turid Nygaard; van den Ende, Cornelia Helena Maria; Johansen, Inger; Hansen, Helene Lindtvedt; Dagfinrud, Hanne; Kjeken, Ingvild (2023). Delivery of a quality improvement program in team-based rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: a mixed methods study. 13 s. Disability and Rehabilitation .

Andersson, Ingjerd Olimb; Kjeken, Ingvild; Førland, Oddvar; Langeland, Eva; Tuntland, Hanne (2023). Endringer i daglige aktiviteter, fysisk funksjon og livskvalitet etter hverdagsrehabilitering for voksne i yrkesaktiv alder: en oppfølgingsstudie. Ergoterapeuten . Vol. 66.

Hansen, Helene Lindtvedt; Klokkerud, Mari; Hildeskår, Julie; Hagland, Anne Sirnes; Kjønli, Egil; Mjøsund, Kristin; Øie, Lars; Wigers, Sigrid Hørven; Eppeland, Siv Grødal; Høystad, Turid Østbøl; Klokkeide, Åse; Larsen, Mona; Kjeken, Ingvild (2023). Associations Between Adherence to Self-Management Activities and Change in Function and Health Outcomes in the Rehabilitation of Patients with Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Journal of Rehabilitation Medicine . Vol. 55.

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild; Pinxsterhuis, Irma; Sjøvold, Trine Amalie; Thorsen, Eva; Feiring, Marte (2023). Participation in healthcare consultations: a qualitative study from the perspectives of persons diagnosed with hand osteoarthritis. Health Expectations .

Smedslund, Geir; Kjeken, Ingvild; Musial, Frauke; Sexton, Joseph; Østerås, Nina (2022). Interventions for osteoarthritis pain: A systematic review with network meta-analysis of existing Cochrane reviews. Osteoarthritis and Cartilage Open . Vol. 4.
https://hdl.handle.net/10037/28596

Sagen, Joachim Støren; Børøsund, Elin; Simonsen, Ann Elisabeth; Habberstad, Andreas Hanssønn; Kjeken, Ingvild; Dagfinrud, Hanne; Moe, Rikke Helene (2022). Organisation, influence, and impact of patient advisory boards in rehabilitation institutions—an explorative cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 23.

Garratt, Andrew; Sagen, Joachim Støren; Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Kjeken, Ingvild; Dagfinrud, Hanne; Moe, Rikke Helene (2022). The Public and Patient Engagement Evaluation Tool: forward-backwards translation and cultural adaption to Norwegian. 11 s. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 23.
https://hdl.handle.net/11250/3052245

Björk, Mathilda; Dragioti, Elena; Alexandersson, Helene; Esbensen, Bente Appel; Boström, Carina; Friden, Cecilia; Hjalmarsson, Sara; Hörnberg, Kristina; Kjeken, Ingvild; Regardt, Malin; Sundelin, Gunnevi; Sverker, Annette; Welin, Elisabet; Brodin, Nina (2022). Inflammatory Arthritis and the Effect of Physical Activity on Quality of Life and Self-Reported Function: A Systematic Review and Meta-Analysis. Arthritis care & research . Vol. 74.

Sand-Svartrud, Anne-Lene; Berdal, Gunnhild; Azimi, Maryam; Bø, Ingvild; Dager, Turid Nygaard; Eppeland, Siv Grødal; Fredheim, Guro Ohldieck; Hagland, Anne Sirnes; Klokkeide, Åse; Linge, Anita; Sexton, Joseph; Tennebø, Kjetil; Hansen, Helene Lindtvedt; Mjøsund, Kristin; Dagfinrud, Hanne; Kjeken, Ingvild (2022). Associations between quality of health care and clinical outcomes in patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: a rehabilitation cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders . Vol. 23.

Bos-Haugen, Ida Kristin; Felson, David; Abhishek, Abhishek; Berenbaum, Francis; Edwards, John James; Herrero Beaumont, Gabriel; Hermann-Eriksen, Merete; Hill, Catherine L; Ishimori, Mariko; Jonsson, Helgi; Karjalainen, Teemu; Leung, Ying Ying; Maheu, Emmanuel; Mallen, Christian D; Moe, Rikke Helene; Ramonda, Roberta; Ritschl, Valentin; Stamm, Tanja A; Szekanecz, Zoltan; van der Giesen, Florus J; Wittoek, Ruth; Ritt, Marco J P F; Kjeken, Ingvild; van de Stadt, Lotte A; Østerås, Nina; Englund, Martin Trøan; Dziedzic, Krysia S; Marshall, M; Bierma-Zeinstra, Sita; Hansen, Paul; Greibrokk, Elsie; Smeets, Wilma; Kloppenburg, Margreet (2022). Development of radiographic classification criteria for hand osteoarthritis: a methodological report (Phase 2). RMD Open . Vol. 8.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig