English version
Ingvild Kjeken

Ingvild Kjeken

Kort om

Ingvild Kjeken er professor i ergoterapi ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi på OsloMet, seniorforsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering ved Diakonhjemmet Sykehus, og leder arbeidspakken «Empowering the individual» i det nyopprettede REMEDY-senteret, som er et forskningssenter for klinisk behandling av revmatiske sykdommer.
Hun har lang erfaring med forskning innen revmatologi, ergoterapi og rehabilitering, inkludert gjennomføring av systematiske kunnskapsoppsummeringer og randomiserte kontrollerte studier, og også innen kvalitativ forskning. Hun har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk, og lang erfaring som veileder av master-, PhD- og post doc kandidater.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild ; Pinxsterhuis, Irma ; Sjøvold, Trine Amalie; Feiring, Marte (2024). Dialogued into being: Constructing knowledge about hand osteoarthritis from a polyphony of voices in healthcare encounters. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. Vol. 19.
https://doi.org/10.1080/17482631.2024.2330221

Tveter, Anne Therese ; Østerås, Nina; Nossum, Randi; Eide, Ruth Else Meh; Klokkeide, Åse; Matre, Karin Hoegh; Olsen, Monika; Kjeken, Ingvild (2024). Long-term changes in pain and function in patients with thumb base osteoarthritis receiving brief information, occupational therapy and/or surgery. Musculoskeletal Care. Vol. 22.
https://doi.org/10.1002/msc.1883

Moseng, Tuva ; Vliet Vlieland, Theodora P.M.; Battista, Simone; Beckwée, David; Boyadzhieva, Vladimira; Conaghan, Philip G.; Costa, Daniela; Doherty, Michael; Finney, Andrew G.; Georgiev, Tsvetoslav; Gobbo, Milena; Kennedy, Norelee; Kjeken, Ingvild ; Kroon, Féline P.B.; Stefan Lohmander, Lohmander; Lund, Hans Aage; Mallen, Christian D.; Pavelka, Karel; Pitsillidou, Irene A.; Rayman, Margaret P.; Tveter, Anne Therese ; Vriezekolk, Johanna E.; Wiek, Dieter; Zanoli, Gustavo; Østerås, Nina (2024). EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis: 2023 update. Annals of the Rheumatic Diseases.
https://doi.org/10.1136/ard-2023-225041

Gløersen, Marthe; Hermann-Eriksen, Merete; Hove, Åshild; Kjeken, Ingvild ; Mathiessen, Alexander; Hammer, Hilde Berner; Bos-Haugen, Ida Kristin (2024). Lessons learned from the PICASSO trial regarding ultrasound examinations of osteoarthritic hand joints performed by occupational therapists. 1 s. Ultraschall in der Medizin. Vol. 45.
https://doi.org/10.1055/a-2285-8206

Sagen, Joachim Støren; Kjeken, Ingvild ; Habberstad, Andreas Hanssønn; Linge, Anita Dyb; Simonsen, Ann Elisabeth; Lyken, Anne Dorte; Irgens, Eirik Lind; Framstad, Heidi; Lyby, Peter Solvoll; Klokkerud, Mari ; Dagfinrud, Hanne ; Moe, Rikke Helene (2024). Patient Involvement in the Rehabilitation Process Is Associated with Improvement in Function and Goal Attainment: Results from an Explorative Longitudinal Study. Journal of Clinical Medicine. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/jcm13020320

Berdal, Gunnhild ; Sand-Svartrud, Anne-Lene; Linge, Anita Dyb; Aasvold, Ann Margret; Tennebø, Kjetil; Eppeland, Siv Grødal; Hagland, Anne Sirnes; Ohldieck-Fredheim, Guro; Hansen, Helene Lindtvedt; Bø, Ingvild; Klokkeide, Åse; Sexton, Joseph; Azimi, Maryam; Dager, Turid Nygaard; Kjeken, Ingvild (2024). Does follow-up really matter? A convergent mixed methods study exploring follow-up across levels of care in rehabilitation of patients with rheumatic and musculoskeletal diseases. Disability and Rehabilitation.
https://doi.org/10.1080/09638288.2024.2310170

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild ; Pinxsterhuis, Irma ; Sjøvold, Trine Amalie; Feiring, Marte (2023). Negotiating Professional Tasks in a Hospital: A Qualitative Study of Rheumatologists and Occupational Therapists in the Management of Hand Osteoarthritis. 17 s. Journal of Multidisciplinary Healthcare. Vol. 16.
https://doi.org/10.2147/JMDH.S425640

Andersson, Ingjerd Olimb; Kjeken, Ingvild ; Førland, Oddvar; Langeland, Eva ; Tuntland, Hanne (2023). Endringer i daglige aktiviteter, fysisk funksjon og livskvalitet etter hverdagsrehabilitering for voksne i yrkesaktiv alder: en oppfølgingsstudie. Ergoterapeuten. Vol. 66.
https://hdl.handle.net/11250/3112514

Magnussen, Hege Johanne; Kjeken, Ingvild ; Pinxsterhuis, Irma ; Sjøvold, Trine Amalie; Hennig, Toril; Thorsen, Eva Anette Gryttingslien; Feiring, Marte (2023). Participation in healthcare consultations: A qualitative study from the perspectives of persons diagnosed with hand osteoarthritis. 10 s. Health Expectations. Vol. 26.
https://doi.org/10.1111/hex.13744

Sand-Svartrud, Anne-Lene; Berdal, Gunnhild ; Aanerud, Gerd Jenny; Azimi, Maryam; Bjørnerud, Anne Merete; Dager, Turid Nygaard; van den Ende, Cornelia Helena Maria; Johansen, Inger; Hansen, Helene Lindtvedt; Dagfinrud, Hanne ; Kjeken, Ingvild (2023). Delivery of a quality improvement program in team-based rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: a mixed methods study. 13 s. Disability and Rehabilitation.
https://doi.org/10.1080/09638288.2023.2204247

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig