English version
Joakim Finne

Joakim Finne

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Finne, Joakim ; Malmberg-Heimonen, Ira (2023). Evidensbasert praksis - et veiskille i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 26.
https://doi.org/10.18261/tfv.26.1.1

Finne, Joakim ; Holt, Karin (2023). Mental health professionals’ expectations and efforts to include employment for people with moderate to severe mental illness in treatment settings. 9 s. BMC Psychiatry. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12888-023-04568-4

Finne, Joakim ; Skyberg, Henriette Lund; Skagseth, Synne Marit Kjelling; Holt, Karin (2023). Collaborative mental health treatment: current practices among mental health providers in Norway. 15 s. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2023.2230523

Finne, Joakim ; Sadeghi, Talieh ; Bring Løberg, Ida; Bakkeli, Vidar ; Sehic, Belma ; Thørrisen, Mikkel Magnus (2023). Predictors of satisfaction with digital follow-up in Norwegian Labor and Welfare Administration: A sequential mixed-methods study. Social Policy & Administration.
https://doi.org/10.1111/spol.12936

Sadeghi, Talieh ; Finne, Joakim ; Løberg, Ida Bring; Bakkeli, Vidar ; Thørrisen, Mikkel Magnus (2023). Comparing digital to traditional follow-up in the Norwegian Labour and Welfare Administration: A youth perspective on trust and satisfaction. 13 s. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. Vol. 8.
https://doi.org/10.18261/nwr.8.3.2

Pedersen, Eirin ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Finne, Joakim ; Pontoppidan, Maiken; Dion, Jacinthe; Tømmerås, Truls; Tøge, Anne Grete (2023). Family Partner: study protocol for a pilot randomised study of a home-visitation intervention in Norway. 7 s. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231189773

Finne, Joakim ; Malmberg-Heimonen, Ira (2021). Norwegian Social Work and Child Welfare Students’ Attitudes Toward Research-Supported Treatments. Journal of Evidence-Based Social Work. Vol. 18.
https://doi.org/10.1080/26408066.2020.1865227

Finne, Joakim (2020). Evidence-based practice in social work: Who are the critics?. Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1177/1468017320955131

Finne, Joakim ; Ekeland, Tor Johan; Malmberg-Heimonen, Ira (2020). Social workers use of knowledge in an evidence-based framework: a mixed methods study. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2020.1783214

Finne, Joakim (2019). Attitudes toward and Utilization of Evidence-based Practice among Norwegian Social Workers. Journal of Evidence-Informed Social Work.
https://doi.org/10.1080/26408066.2019.1689879Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig