English version

Family Partner – Samskaping, implementering og evaluering av en intervensjon som skal forhindre barnemishandling

Family Partner-prosjektet vil utvikle og forbedre tjenestene for barn som vokser opp med risiko for mishandling, som er en av de mest sårbare gruppene i samfunnet.

Mishandling er en risiko for barns helse, verdighet og tillit, og kan blant annet føre til livstruende skader, redusert psykisk og fysisk helse, og reduserte livssjanser.

Barnevernstjenestene har behov for flere evidensbaserte tiltak for å forhindre barnemishandling, og for å gi nødvendig oppfølging til utsatte familier med komplekse behov. 

Mål med prosjektet

«Family Partner»-prosjektet har som mål å utvikle, implementere og evaluere en ny intervensjon for barnevernstjenesten.

«Family Partner» er også et tiltak som blir levert av en erfaren «familiepartner», ved

 1. hjemmebesøk og tett oppfølging av familiene,
 2. foreldreveiledning og
 3. koordinering av velferdstjenestene.

Dette vil gi bedre tjenester for barn i en sårbar situasjon, forbedre familienes innflytelse over og tillit til velferdstjenestene, forbedre barnas livssjanser, og forhindre mishandling av barn.

 • Metode og plan for prosjektet

  «Family Partner» er et utfordrende og komplekst forsøk på offentlig innovasjon, hvor felles utvikling, tilpasning, iverksetting og evaluering skal utføres i fellesskap med flere og ulike samarbeidspartnere, inkludert internasjonale forskere, norske kommuner, SOS Barnebyer, brukermedvirkere, og nasjonale og kommunale aktører. 

  «Family Partner»-tiltaket må testes og tilpasses en norsk velferdskontekst. Prosjektet vil derfor i samarbeid med partnere utvikle tiltaksmanualen og tilpasse denne til barnevernstjenesten. Videre vil vi: 

  • fasilitere implementeringen av «Family Partner» i to norske kommuner,
  • evaluere kommunal implementering, med tanke på tilpasning, aksept, nytte og kostnader av tiltaket,
  • forberede en randomisert, kontrollert utprøving av programmet i den kommunale barnevernstjenesten i flere kommuner,
  • og formidle funn og innsikt fra prosjektet til tjenestene, offentligheten og forskingsfeltet. 
 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • SOS Barnebyer
  • Lillehammer kommune
  • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS
  • Université du Québec Chicoutimi
  • Uppsala Universitet
  • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Kontakt

Laster inn ...