English version
Eirin Pedersen

Eirin Pedersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Medborgerskap   Fruktbarhet   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Kjønn og arbeid   Arbeid og familie   Innovasjon i offentlig sektor   Nordiske velferdsstater   Velferdstjenester

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Malmberg-Heimonen, Ira ; Finne, Joakim ; Tøge, Anne Grete ; Maiken, Pontoppidan; Dion, Jacinthe; Pedersen, Eirin (2024). Interventions to Reduce Child Maltreatment: A Systematic Review with a Narrative Synthesis. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice.
https://doi.org/10.1007/s42448-024-00196-x

Pedersen, Eirin ; Malmberg-Heimonen, Ira ; Finne, Joakim ; Pontoppidan, Maiken; Dion, Jacinthe; Tømmerås, Truls; Tøge, Anne Grete (2023). Family Partner: study protocol for a pilot randomised study of a home-visitation intervention in Norway. 7 s. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/14034948231189773

Egeland, Cathrine ; Ingelsrud, Mari Holm ; Pedersen, Eirin (2022). Fremmedgjort på hjemmekontor?. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 6.
https://doi.org/10.18261/nost.6.5.4

Nordberg, Tanja Haraldsdottir ; Pedersen, Eirin ; Egeland, Cathrine (2021). Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 38.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2021-03-04

Breit, Eric ; Fossestøl, Knut ; Pedersen, Eirin (2019). Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor». Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 22.
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-01

Sletten, Mira Aaboen ; Eriksen, Ingunn Marie ; Pedersen, Eirin ; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Vol. 96.

Breit, Eric ; Fossestøl, Knut ; Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review. Vol. 71.
https://doi.org/10.1111/issr.12187

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2016). Institutional Trust: Family Policy and Fertility in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. Vol. 23.
https://doi.org/10.1093/sp/jxv003

Pedersen, Eirin (2014). Jakten på en foreldreskapskontrakt – arbeidsvilkårs betydning for fruktbarhet. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 22.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2014). Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig