English version
Eirin Pedersen

Eirin Pedersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Medborgerskap   Fruktbarhet   Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn   Kjønn og arbeid   Arbeid og familie   Innovasjon i offentlig sektor   Nordiske velferdsstater   Velferdstjenester

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Egeland, Cathrine; Ingelsrud, Mari Holm; Pedersen, Eirin (2022). Fremmedgjort på hjemmekontor?. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 6.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nost.6.5.4

Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (2021). Diskriminering? Konsekvenser av graviditet og permisjonsuttak i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 38.

Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 96.
https://www.researchgate.net/publication/334050810...

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (2019). Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor». Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 22.

Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review . Vol. 71.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2016). Institutional Trust: Family Policy and Fertility in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society . Vol. 23.

Pedersen, Eirin (2014). Jakten på en foreldreskapskontrakt – arbeidsvilkårs betydning for fruktbarhet. Sosiologisk Tidsskrift . Vol. 22.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2014). Påvirker tillit til familiepolitikken fruktbarheten?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 17.

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2013). Politique familiale et fécondité en Norvège : une question de genre et de classe sociale. Politiques sociales et familiales .

Ellingsæter, Anne Lise; Pedersen, Eirin (2013). Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 54.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig