English version
Kjersti Stabell Wiggen

Kjersti Stabell Wiggen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Stabell Wiggen, Kjersti ; Restad, Frode (2024). Temanotat 5 - Samarbeid og involvering i tilskuddsordningen for kompetanseutvikling i grunnopplæringen. OsloMet - storbyuniversitetet.

Wiggen, Kjersti Stabell ; Dzamarija, Minja Tea; Thorsdalen, Bjørn; Østby, Lars (2015). Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka. ISBN: 978-82-537-9227-9. 166 s. Statistisk sentralbyrå,.
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig