English version
Emily Mary Weitzenboeck

Emily Mary Weitzenboeck

Kort om

Jeg er professor i rettsvitenskap ved Handelshøgskolen, OsloMet. Jeg har doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2010) og var postdokforsker der mellom 2010 og 2014. Jeg har også en Doctor of Laws (LLD) fra University of Malta (1993) og en LLM fra University of Southampton, England (1994). Jeg har advokatbevilling fra både Norge og Malta.

Jeg har vært opptatt av samspillet mellom jus og teknologi i over 20 år og i denne perioden har jeg jobbet med rettsinformatiske spørsmål, både i akademia og i privat praksis. Min ambisjon er å kombinere det beste fra begge verdener i min forskning, undervisning og praksis.

Mine forskningsinteresser er innen personvern, kontraktsrett, eHandelsrett, forbrukervern, og juridiske spørsmål knyttet til bruk av Big Data og kunstig intelligens i både privat og offentlig sektor.

Ved OsloMet underviser jeg i personvernrett, kontraktsrett og forvaltningsrett.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap

Emner

Rettsinformatikk   Personvern   Kontraktsrett   Forbrukerrett

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Weitzenboeck, Emily Mary (2023). User empowerment in the age of algorithms: two steps forward, one step back?. Savin, Andrej; Trzaskowski, Jan (Red.). Research Handbook in EU Internet Law. s. 389-411. Edward Elgar Publishing.

Weitzenboeck, Emily Mary ; Lison, Pierre; Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Langford, Malcolm (2022). The GDPR and Unstructured Data: Is Anonymisation Possible?. 22 s. International Data Privacy Law (IDPL). Vol. 12.
https://doi.org/10.1093/idpl/ipac008

Weitzenboeck, Emily Mary (2021). Simplification of Administrative Procedures through Fully Automated Decision-Making: The Case of Norway. 22 s. Administrative Sciences. Vol. 11.
https://doi.org/10.3390/admsci11040149

Weitzenboeck, Emily Mary (2021). The EU legal-regulatory framework for digital entrepreneurs in the sharing economy. Vinogradov, Evgueni; Leick, Birgit; Assadi, Djamchid (Red.). Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy. Routledge.

Weitzenboeck, Emily Mary ; Vinden, Lars (2020). Sikkerhets- og varslingskravene i utkast til lov om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer - en sammenligning med lignende krav i sikkerhetsloven og personopplysningsloven. Magma forskning og viten.
https://www.magma.no/sikkerhets-og-varslingskraven

Weitzenboeck, Emily Mary ; Riisnæs, Rolf (2017). European National News - Report from Norway: Consumer ombudsman critical of the proposed liberalisation of advertising in audio-visual media services. Computer Law and Security Review. Vol. 33.
https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.12.002

Weitzenboeck, Emily Mary ; Riisnæs, Rolf (2017). European national news - Report from Norway: Bill to incorporate the GDPR into Norwegian law. Computer Law and Security Review. Vol. 33.

Weitzenboeck, Emily Mary ; Riisnæs, Rolf (2017). European National News - Report from Norway: Personalised services and AI. Computer Law and Security Review. Vol. 33.

Weitzenboeck, Emily Mary ; Riisnæs, Rolf (2017). European National News - Report from Norway: Activity wristbands: Data protection and consumer law shortcomings. Computer Law and Security Review. Vol. 33.
https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.04.001

Weitzenboeck, Emily Mary ; Riisnæs, Rolf (2017). European National News - Report from Norway: Advertising signs with inbuilt camera technology. Computer Law and Security Review. Vol. 33.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig