English version
Diego Praino

Diego Praino

Kort om

Diego Praino er førsteamanuensis i offentlig rett ved Handelshøyskolen ved OsloMet, hvor han underviser i Arbeidsrett (BAL1300), Arbeidsrettslige perspektiver i endringsprosesser (MSLV4700), EU Law and Politics (BALV3500) og Immigration Law (MINF6200), og hvor han har ansvar som akademisk internasjonal koordinator. Han har en doktorgrad i jus og økonomi (med hovedfokus på statsrett) fra Scuola Normale Superiore og Università di Napoli Federico II. Forskningen hans fokuserer på innvandringslovgivning, den europeiske integrasjonsprosessen og styreformer. Hans arbeid er publisert i akademiske tidsskrifter som Nordic Journal of Migration Research, Kritisk Juss, Journal of European Integration og Revista Catalana de Dret Public.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig rett

Emner

Grunnlovsrett   Arbeidsrett   EU EØS rett   Utlendingsrett

Vitenskapelige publikasjoner

Praino, Diego ; Larsen, Kjetil Mujezinovic (2023). Oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende kunstnere. Kritisk juss. Vol. 49.
https://doi.org/10.18261/kj.49.4.3

Praino, Diego ; Nikolič, Bruno; Corleto, Michele (2023). Causing or Preventing (Reverse) Discrimination When Transposing EU Free-Movement Rules in the European Economic Area: A First Categorization of the Approaches Adopted by National Legislators. Nordic Journal of Migration Research. Vol. 13.
https://doi.org/10.33134/njmr.654

Praino, Diego ; Troisi, Michela (2023). Legislators, Constitutional Courts and Medically Assisted Death: Remarks on Italy and Portugal. Rivista Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia costituzionale.

Ferraiuolo, Gennaro; Praino, Diego (2018). The role of political parties in the Italian electoral reforms. Revista Catalana de Dret Públic.
https://doi.org/10.2436/rcdp.i57.2018.3190

Praino, Diego (2017). A new system of government? Defining the confidence relationship of the EU model. Journal of European Integration. Vol. 39.
https://doi.org/10.1080/07036337.2017.1281264

Praino, Diego (2017). Democratic in structure, but not in performance. Verifying the democratic nature of the EU. Osservatorio costituzionale.

Praino, Diego (2016). Processo di integrazione europea e sovranità. Indicazioni provenienti dalle altre forme di affiliazione con l’UE. Osservatorio costituzionale.

Praino, Diego (2016). The Right to Self-Determination in Sicily: The Special Statute, Regional Autonomy, and the Party System. Turp, Daniel; Sanjaume-Calvet, Marc (Red.). The Emergence of a Democratic Right to Self-Determination in Europe. s. 192-199. Centre Maurits Coppieters.

Praino, Diego (2014). La definizione e il funzionamento della forma di governo nel contesto partitico. Staiano, Sandro (Red.). s. 3-32. Jovene.

Praino, Diego (2014). Delega legislativa e omogeneità dell’emendamento rispetto al decreto-legge. Nota a Corte cost., sent. n. 237 del 2013. Federalismi.it.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig