English version
Per Bonde Hansen

Per Bonde Hansen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aksnes, Siri Yde ; Underthun, Anders ; Hansen, Per Bonde (2023). Constructing New Organizational Identities in a Post-pandemic Return: Managerial Dilemmas in Balancing the Spatial Redesign of Telework with Workplace Dynamics and the External Imperative for Flexibility. Bergum, Svein; Peters, Pascale; Vold, Aud Tone (Red.). Virtual Management and the New Normal: New Perspectives on HRM and Leadership since the COVID-19 Pandemic. s. 59-78. Palgrave Macmillan.

Hansen, Per Bonde (2022). En historie om fast og midlertidig arbeid gjennom 1900-tallet, med linjer fram til i dag. 23 s. Arbeiderhistorie. Vol. 36.
https://doi.org/10.18261/arbeiderhistorie.36.1.9

Hansen, Per Bonde ; Rudningen, Gudrun (2021). «Desken var avisens hjerte som aldri lukket et øye» Historier om deskens rolle og posisjon i et utvalg norske aviser. Mediehistorisk tidsskrift. Vol. 18.
http://medietidsskrift.no/content/uploads/pub/2021

Hansen, Per Bonde ; Underthun, Anders (2019). The formation and destabilization of the standard employment relationship in Norway: The contested politics and regulation of temporary work agencies. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. s. 320-338. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351169967-22

Falkum, Eivind ; Hvid, Helge Søndergaard ; Hansen, Per Bonde (2019). The peculiar history of Nordic working life. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. s. 30-46. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351169967-4

Ingelsrud, Mari Holm ; Warring, Niels; Gleerup, Janne; Hansen, Per Bonde ; Jakobsen, Anders; Underthun, Anders ; Weber, Søren Salling (2019). Precarity in Nordic working life?. Hvid, Helge Søndergaard; Falkum, Eivind (Red.). Work and Wellbeing in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World's Best Working Lives. s. 285-301. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781351169967-20

Hansen, Per Bonde (2018). En smak av uorganisert kapitalisme. Arbeidsgivere i verkstedindustrien i møte med bemanningsbyråene 1955-71. Sørvoll, Jardar; Helle, Idar; Korsvik, Trine Rogg (Red.). Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Novus Forlag.

Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine ; Hansen, Per Bonde (2018). Regelen som bekrefter unntaket. En analyse av betydningsforhandlinger knyttet til midlertidig og fast arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2018-04-02

Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde (2016). A Historical Legacy Untouched by Time and Space? – The Hollowing-out of the Norwegian Model of Industrial Relations. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 6.
https://doi.org/10.19154/njwls.v6i1.4907

Bonde Hansen, Per (2012). "Eneste farbare vei" Norsk Postforbund og omdanningen av Postverket i 1980-årene. Arbeiderhistorie.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig