English version

Arbeid, ledelse og mestring

Denne forskningsgruppen forsker på arbeidslivets strukturelle ordninger, organisering og praksis på arbeidsplassen.

Hva forsker vi på?

Vår forskning bygger på empiriske og teoretiske tilnærminger til blant annet:

Vi lager også flere årlige barometerundersøkelser, som Medbestemmelsesbarometeret (medbestemmelsesbarometeret.oslomet.no) og YS Arbeidslivsbarometer (ys.no).

Hvem er våre oppdragsgivere?

Våre oppdragsgivere er fra både privat og offentlig sektor, samt ulike organisasjoner. Vi er også engasjert i internasjonalt forskningssamarbeid. 

Vår formidling spenner fra vitenskapelige artikler og bøker, til rapporter og populærvitenskapelige bidrag, samt foredragsvirksomhet. Vi bidrar også i undervisning.

Gruppen hører til Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...

  Aktuell forskning fra gruppen

  Studenter sitter i stort auditorium på gule og oransje seter.
  Færre ønsker å ta etter- og videreutdanning

  Ferske tall fra Arbeidslivsbarometeret viser at færre er interessert i etter- og videreutdanning enn tidligere. Samtidig svarer færre enn før at de opplever at de har tilstrekkelig kompetanse.

  Dame med mørkt, kort hår i blå skjorte sitter foran en pc på et kjøkken.
  Høy produktivitet på hjemmekontor − men flere mister gnisten

  Hjemmekontor har få negative konsekvenser på kort sikt, viser ny rapport. Men opplevelsen av mening med jobben synker i takt med hyppigheten av hjemmekontor.

  Nærbilde av to personer som sitter ved et bord, hvor den ene gestikulerer med hendene. Ansiktene på personene er ikke med på bildet.
  Ansattes medbestemmelse kan være svekket

  Ansatte og tillitsvalgte i flere sektorer opplever at de har mindre mulighet til medbestemmelse og medvirkning, ifølge Medbestemmelsesbarometeret 2021.

  Ung kvinne tar seg oppgitt til pannen.
  Kvinner får sjeldnere innvilget søknad om dagpenger

  Menn har større sannsynlighet for å få innvilget søknad om dagpenger enn kvinner, ifølge ny rapport. Forsker Ida Drange trekker frem en mulig årsak.