Forskningsprosjekt om barnefamiliers opplevelse av koronasituasjonen

I etterkant av et prosjekt om barnefamilienes hverdagsliv (Hverdagsliv og familieliv i Norge i 2020, AFI FoU-resultat 2020:01), gjøres nå en oppfølgingsstudie av hvordan hverdagen til barnefamiliene påvirkes av koronasituasjonen og tiltakene som gjennomføres.

Noen foreldre med forsørgeransvar permitteres og står i fare for å miste jobben. Noen foreldre må ha hjemmekontor samtidig som de passer egne barnehagebarn eller har hjemmeskole. Andre foreldre står i førstelinjen i helsevesenet, og står ovenfor en ekstremt krevende arbeidshverdag. Barnas organiserte fritidsaktiviteter er stengt. Man bør ikke besøke besteforeldrene eller la dem delta i barnepass. Hvordan håndterer de ulike barnefamiliene dette, hvordan løses hverdagen og hvordan påvirker det familielivet? 

Vi henvender oss til de 15 familiene som var involvert i det opprinnelige prosjektet og spør dem om de vil være villige til å la seg intervjue igjen (over telefon) om hverdagslivet under koronakrisen, hva krisen har gjort med familielivet og deres syn på alt det vi kanskje har tatt for gitt når det gjelder arbeidsliv, familieliv, fritidsaktiviteter, offentlige ordninger knyttet til barnepass og utdanning.

På grunn av den forutgående studien, har vi god informasjon om hvordan hverdagen var i disse familiene før Korona-utbruddet, en «nullpunkt»-analyse av hvordan en typisk hverdag ser ut. Ved å intervju familiene på nytt, får man et unikt, kvalitativt innblikk i konsekvensene av krisen for norske barnefamilier.

Vi vil også få et helt annet perspektiv på rollen offentlige velferdsordninger, utdanningsinstitusjoner og organiserte fritidsaktiviteter har i barnefamiliers liv, som går ut over relevansen for Korona-perioden, og som kan ha betydning for den videre utviklingen av familiepolitiske ordninger.
 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...