Evaluering av to-språklig undervisning

Bakgrunn for prosjektet er behovet for mer systematisk kunnskap om effekten av et to-språklig undervisningsforsøk i Viken fylkeskommune.

Evalueringen av dette forsøket vil undersøke om det bidrar til å ruste elevene bedre for høyere utdanning både faglig og språklig, om det øker elevenes læringsutbytte og om det påvirker deres valg av internasjonale tilbud, utenlandsopphold eller lignende.

Metodisk sett har prosjektet en "mixed-methods" design, hvor vi kombinerer kvalitative og kvantitative datainnsamlinger i ulike perioder av prosjektet. Datagrunnlaget vil bestå av tre deler, inkludert

  1. kvalitative dybdeintervjuer med et utvalg elever som deltar i tospråklig undervisning
  2. et spørreskjema som sendes til alle elever som deltar i tospråklig undervisning
  3. registerdata fra den enkelte skole
  • Prosjektmedlemmer

    Laster inn ...

Kontakt

Laster inn ...