English version
Vidar Bakkeli

Vidar Bakkeli

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bakkeli, Vidar (2022). Evidence-based activation work and service individualisation: client and frontline worker experiences with a standardised intervention. European Journal of Social Work .

Bakkeli, Vidar (2022). Handling Tensions in Frontline Policy Implementation: Legitimating, Interpreting, and Shielding a Disruptive Intervention. 11 s. International Journal of Public Administration .

Bakkeli, Vidar; Breit, Eric Martin Alexander (2021). From “what works” to “making it work”: A practice perspective on evidence-based standardization in frontline service organizations. Social Policy & Administration .

Bakkeli, Vidar; Grønningsæter, Arne Backer (2020). ‘Developing an App Could Be the Wrong Place to Start’: User Reflections and Ideas about Innovation in Municipal Substance Abuse Services. Nordic Journal of Social Research . Vol. 11.

Bakkeli, Vidar; Grønningsæter, Arne Backer (2019). Brukerstemmen i tjenesteutvikling - noen dilemmaer. Støkken, Anne Marie (Red.). Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Kapittel 8. s. 133-149. Fagbokforlaget.

Bakkeli, Vidar; Jensen, Ragnhild Steen (2016). Kompetanse, rekruttering og kommunestørrelse. Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne (Red.). Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv. 8. s. 185-197. Res Publica.

Bakkeli, Vidar; Jensen, Ragnhild Steen (2014). Større kompetanseutfordringer i små kommuner?. Fagbladet samfunn og økonomi . Vol. 1.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig