Mulighetsrommet i NAV-partnerskapet

I dette prosjektet utforsker vi mulighetene for å få til et bedre og tettere samarbeid mellom kommuner og NAV-kontor – også kalt partnerskapet – i utviklingen av tjenestene.

Del 1 består av en litteraturgjennomgang av forskning på partnerskapet, to best case-analyser av kontor hvor partnerskapet fungerer veldig godt, og analyse av to spørreundersøkelser om temaet.

Del 2 er et aksjonsforskningsprosjekt hvor man samarbeider med 10-12 NAV-kontor og kommuner i Agderfylkene for å videreutvikle partnerskapet. Arbeidsforskningsinstituttet AFI gjennomfører del to av prosjektet.