English version
Sehrish Akhtar

Sehrish Akhtar

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Akhtar, Sehrish (2023). Improving interprofessional collaboration in schools: A cluster-randomized study evaluating the effectiveness of the LOG model on collaboration practices. 7 s. Journal of Interprofessional Care.
https://doi.org/10.1080/13561820.2022.2149717Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig