English version
Øyvind Pålshaugen

Øyvind Pålshaugen

Forskningsprosjekter

  • Et lag rundt eleven - en klyngerandomisert effektevaluering av LOG-modellen

    Prosjektet skal gi ny kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. Prosjektet omfatter utvikling, utprøving og effektevaluering av tiltak for flerfaglig samarbeid i fire kommuner.

  • OMEN Organizing for Media Innovation

    Hvordan kan gamle mediehus skape noe nytt innen trange rammer?

  • VRI Oslo, Akershus og Vestfold

    De senere år er det etablert en rekke nettverk som har til hensikt å stimulere til økt innovasjon hos dem som er med, typisk med fokus på en region. Noen ganger referer man til slike nettverk også som klynger. Det å stimulere til etablering og utvikling av slike nettverk/klynger har også lenge utgjort en viktig del av det offentliges strategi på innovasjonsfeltet.

Vitenskapelige publikasjoner

Pålshaugen, Øyvind (2021). Lukten av skrivemaskin. 5 essays om Dag Solstads litterære kunst. ISBN: 978-82-304-0299-3. 210 s. Scandinavian Academic Press.
https://scandinavianacademicpress.no/boker/lukten-...

Pålshaugen, Øyvind; Clegg, Stewart (2019). Context and Continuities: a plea for media research in medias res. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. Kapittel 13. s. 154-164. Routledge.

Pålshaugen, Øyvind; Hagen, Aina Landsverk (2019). Creating the news while producing the news: Managing media innovation in times of uncertainty. Bygdås, Arne; Clegg, Stewart; Hagen, Aina Landsverk (Red.). Media Management and Digital Transformation. Kapittel 6. s. 65-76. Routledge.

Pålshaugen, Øyvind (2018). Kulturvitenskapens språk. ISBN: 978-82-304-0216-0. 240 s. Scandinavian Academic Press.

Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind (2018). Promoting Students’ Mental Health: A Study of Inter-professional Team Collaboration Functioning in Norwegian Schools. School Mental Health .

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Pålshaugen, Øyvind (2017). Wie lässt sich Wissen aus Einzelfallstudien über Innovationen generieren?. Novak, Hermann (Red.). Gestaltorientierte Forschung - Basis für soziale Innovastionen. 2. Wissenschaftstheoretische Begründungen und methodologische Verorterungen. s. 215-234.

Pålshaugen, Øyvind (2016). Det sublime er - når? Varige øyeblikk fra lesning av Proust og Solstad. Rhetorica Scandinavica .

Gustavsen, Bjørn; Pålshaugen, Øyvind (2015). How to Succeed in Action Research without Really Acting: Tracing the Development of Action Research to Constructivist Practice in Organizational Worklife. Bradbury Huang, Hilary (Red.). The SAGE Handbook of Action Research. Kapittel 39. s. 409-416. Sage Publications.

Pålshaugen, Øyvind (2014). Dialogues in innovation: Interactive learning and interactive research as means for a context sensitive regional innovation policy. International Journal of Action Research . Vol. 10.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig