Et lag rundt eleven - en klyngerandomisert effektevaluering av LOG-modellen

Tiltak for å oppnå bedre bruk av flerfaglig kompetanse i skolen Prosjektet skal gi ny kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. Prosjektet omfatter utvikling, utprøving og effektevaluering av tiltak for flerfaglig samarbeid i fire kommuner: Harstad, Ålesund, Lillehammer og Nedre Eiker.

Om prosjektet

Prosjektet gir ny kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. Det omfatter utvikling, utprøving og effektevaluering av tiltak for flerfaglig samarbeid i fire kommuner: Harstad, Ålesund, Lillehammer og Nedre Eiker.

For at skoleeier og skoleledere skal utnytte mulighetene knyttet til flerfaglig samarbeid bedre skal kommunene fra skoleåret 2017/2018 prøve ut og evaluere et tiltak vi har kalt «LOG-modellen». Modellen er et systematisk opplegg for Ledelse, Organisering og Gjennomføring av en utviklingsprosess for å oppnå bedre flerfaglig samarbeid. Modellen implementeres og evalueres i samarbeid med forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Tromsø. Prosjektet finansieres av Utdanningsdirektoratet og varer i 3 år.

Effektene av tiltaket vil evalueres gjennom en klyngerandomisert studie. Dette betyr at alle grunnskolene i deltagende kommuner deltar i evalueringen, men halvparten av skolene blir tilfeldig trukket ut til en tiltaksgruppe og halvparten til en sammenligningsgruppe. Undersøkelsen vil gi svar på om skoler som bruker LOG-modellen (tiltaksgruppen) forbedrer det flerfaglige arbeidet slik at læringsmiljø, læringsutbytte og opplevd profesjonell kompetanse blir bedre enn i skoler som ikke bruker modellen (sammenligningsgruppen). Totalt 37 skoler inngår i prosjektet.

Publikasjoner

Borg, Elin; Wittrock, Christian; Lyng, Selma Therese; Tøge, Anne Grete; Restad, Frode (2022) Tverrfaglig samarbeid i skolen. En oppfølgingsstudie av Et lag rundt eleven-prosjektet (oda.oslomet.no) AFI-rapport 2022:09

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind; Bakkeli, Vidar; Wittrock, Christian; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn; Fossestøl, Knut; Sehrish, Akhtar (2020) Et lag rundt eleven. En klynge-randomisert evaluering av LOG-modellen. (oda.oslomet.no) AFI-rapport 2020:07

Forskningsprotokollen finner du her (clinicaltrials.gov).

Prosjektmedlemmer

 • Forskere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Harstad kommune
  • Ålesund kommune
  • Lillehammer kommune
  • Nedre Eiker kommune

  Internasjonale samarbeidspartnere:

  • Senior researcher Mary Visher, MDRC, Berkley, USA
  • Professor Nancy Cartwright, Durham University and UC San Diego