English version
Sveinung Legard

Sveinung Legard

Kort om

Sveinung Legards forskning handler om makt, deltakelse og demokrati. Han har skrevet doktoravhandling og vært postdoktor på prosjekter om innbyggermedvirkning i lokaldemokratiet i Brasil, Norge, Spania og Australia. I tillegg har han lang erfaring med oppdragsforskning og evaluering av diverse tiltak og organisasjonsendringer i kommunal og statlig sektor, og i det private næringsliv, i Norge siden 2008. Han benytter både kvalitative og kvantitative metoder, og har case-studier som spesialitet.

Forskningsprosjekter