English version
Elin Borg

Elin Borg

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Borg, Elin; Drange, Ida (2019). Interprofessional collaboration in school: Effects on teaching and learning. Improving Schools . Vol. 22.

Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind (2018). Promoting Students’ Mental Health: A Study of Inter-professional Team Collaboration Functioning in Norwegian Schools. School Mental Health .

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Malmberg-Heimonen, Ira; Sletten, Mira Åboen; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Borg, Elin (2018). Research protocol: Systematic follow-up in order to reduce dropout in upper secondary schools. A cluster-randomised evaluation of the IKO model. International Journal of Educational Research . Vol. 89.

Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin (2016). Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 33.

Borg, Elin (2015). Classroom behaviour and academic achievement: how classroom behaviour categories relate to gender and academic performance. British Journal of Sociology of Education . Vol. 36.

Borg, Elin (2013). Does Working Hard in School Explain Performance Differences between Girls and Boys? A Questionnaire-based Study Comparing Pakistani Students with ;ajority Group Students in the City of Oslo. Young - Nordic Journal of Youth Research . Vol. 21.

Borg, Elin (2008). Funksjonshemning og arbeidsmarkedet. Om betydningen av utdanning for yrkesaktivitet. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 11.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig